Ettårsjubileum

 Hej medlemmar och sympatisörer!  Nu i december så är det ett år sedan vi bildade Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun. Detta tycker vi är värt att fira och vill gärna göra det tillsammans med er!   Söndagen den 8/12 kl 15.00 Läs mer →

Debatt i Uppsala

Den 21/10 kl 19.00 har Claes Littorin utmanat mp-riksdagsledamoten Helena Leander i en debatt på studieförbundet vuxenskolan i Uppsala angående rovdjurspolitiken. Denna debatt är en del i deras ”politiska knuten” som de ska köra fram till valet om ett år. Läs mer →

Debattartiklar

Olika representanter för Landsbygdspartiet i Uppsala har skrivit ett antal debattartiklar som publicerats. Du hittar de flesta av dem genom att klicka på ”Exponering i media”  på menyraden längst upp på sidan.  

Läs mer →

Informationskvällar

Vi startade upp med tre informations/diskussionskvällar i Knutby, Skyttorp och Järlåsa Följande frågor diskuterades Brandförsvar Drivmedelsskatter Samhällsservice i allmänhet ( vård, omsorg och skola) Vi har nedläggnings hot mot flertal skolor i Uppland. Rovdjurspolitik Dubbdäcksförbud

Läs mer →

Föreningen bildades

Avdelningen bildades 19/12-2012 i Knutby Vid första möte tillsattes en interimsstyrelse som sitter till årsmöte 4/2-2013 Bestående av: Claes Littorin, Erica Åhström, Lars Bergquist, Anna Karlsson, Lucas Karlsson, Kerstin Karenius Dahlin, Åsa Pousettte

Läs mer →