HemAktiviteterÅrsmötet

Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun har haft årsmöte i Knutby den 30/1 2014

Partiprogrammet föredrogs och diskuterades. Ca 30 personer var närvarande.

Den nya styrelsen består av 12 personer från Jumkil, Viksta, Tensta, Bladåker, Uppsala och Knutby.

3 suppleanter därutöver.

Vårt fokus på att utveckla landsbygden stärktes än mer i och med att vi utökade partiprogrammet. (Bifogat i foldernformat)

Och målet att komma med i beslutande organ efter valet ter sig alltmer realistiskt, då vi ser ett konstant ökat intresse och stöd från allmänheten. Landsbygdspartiet oberoende blir att räkna med i valet!

I Östhammars kommun bildades också en interimsstyrelse på 7 personer, med sikte på kommunvalet i höst.

Tillsammans med Uppsala bildar detta också en stark plattform för deltagandet i landstingsvalet.

Partiet växer kraftigt just nu och förfrågningar om att bilda lokalavdelningar runt om i landet kommer flera gånger i veckan.

Allt fler inser att vi måste vända den kraftiga urbaniseringsvåg som sköljer över Sverige innan det är för sent, genom att utveckla istället för att avveckla!

 

För styrelsen Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun

Ordf Claes Littorin

0708-569692. c.littorin@telia.com

 

Kommentarer inaktiverade.