Uppsala lokalförening

Uppsala kommunavdelning

Avdelningen bildades 19/12-2012 i Knutby

Vi skall verka för en fortsatt levande landsbygd i vår kommun. Uppsala kommun har nyligen passerat 200 000 invånare och är Sveriges fjärde största kommun, men som landsbygdskommun är vi rikets största. ca 50000 bor utanför stadsgränsen och ca hälften var av dessa i ren glesbygd respektive kransorter.

Det politiska styret har under en lång följd av år prioriterat stadens utveckling framför resten av kommunen, detta vill LPo Uppsala förändra. Vi anser att staden i sig har en attraktivitet som lockar både människor och företag till sig, medan landsbygden på grund av bristande intresse från styret i centralorten tappat i attraktionskraft.

Viktigt är dock att poängtera att det inte är en kamp där det handlar om oss mot stadsborna. Överraskande många boende i staden delar vår syn på att levande landsbygd är viktigt och visar förståelse för problematiken. En del av problemen har vi redan idéer och lösningar på, men eftersom vi bara funnits sedan 19e dec 2012 så finns det många frågor och svar kvar att arbeta fram. Men i det stora hela handlar det om att stärka och bevara grundtrygghet och basservice, detta är viktiga ledord för oss!

Vidare så är vi stolta, glada pionjärer i och med att vi är den första kommunavdelningen som bildats i vårt unga parti. Vi ska med ärlighet, öppenhet och konstruktivitet driva viktiga landsbygdsfrågor i LPo’s namn, förhoppningsvis som en sporre för fler runt om i landet att starta upp LPo i sitt närområde. Vår förhoppning är att vår start här i Uppsala kommun, ska leda till att fler får upp ögonen för vårt eminenta parti i såväl Uppsala län som grannkommunerna och att det därmed startas LPo-grupper med satsning mot valen 2014, då partiet även ställer upp i landstingsval och riksdagsvalet.

Viktigt är att länet får igång en LPo-organisation, då många frågor vävs ihop med kommunen, eller enbart beslutas av landstingen. Vi har bla kollektivtrafik, vårdcentraler, lodjursförvaltning mm som behöver LPo-påverkan. Det finns mycket att skriva om och våra visioner och mål kommer uppdateras efter hand när vi blir varmare i kläderna, samtidigt jobbar vi alla idéellt med detta och vår tid, kraft och kunskap är begränsad. Så alla ni som känner att ni hittat hem i partiet, tveka inte, utan visa ert intresse och dela detta roliga arbete med oss. Tillsammans bygger vi en agenda för landsbygdens bästa under ledorden grundtrygghet och basservice!