Räddningstjänsten Uppsala kommun

Räddningstjänst till alla

I dagsläget har sittande politiker beslutat att hela kommunen inte ska ha rätt till samma räddningsinsatser. Genom att frångå brandförsvarets måldokument, som utgår från nationella mål – lag om skydd mot olyckor och Uppsala kommuns visioner och mål –IVE

Sakta men säkert rustas brandförsvaret i kommunens ytterområden ner genom att minska räddningsstyrkor och genom försämrade arbetsvillkor få personer att säga upp sig. Deltidsbrandman blir i högre grad ett ointressant yrke, då man måste ha en annan profession vid sidan av och samtidigt bo på orten. På grund av få arbetstimmar och lite tid att öva sitt yrke vill då ingen söka tjänsterna som kommer bli vakanta och som följd sämre brandförsvar.

Som i sin följd leder till att Uppsala brandförsvar o räddningsnämnds vision och mål inte kan uppfyllas.

Landsbygdspartiet oberoende vill att hela kommunen ska ha kvar sina brandstationer och återinsätta fulla styrkor 1+4 och att landstinget lägger budget för deltidsstyrkorna att åter igen få rycka ut vid i väntan på ambulans larm IVPA.

Så alla kommuninvånare får den rättmätiga räddningstjänst de via sin skatt betalar för och som nationella mål –lag om skydd mot olyckor säger:

Nationella mål -Lag om skydd mot olyckor.

I hela landet, med hänsyn till de lokala förhållandena, bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.