HemOkategoriseradeFöreningen som födde ett nytt politiskt parti!

Föreningen som födde ett nytt politiskt parti!

Föreningen Vi har bildat ett politiskt parti, Landsbygdspartiet oberoende, som ställer upp i kommunvalet i Uppvidinge för att gå in i en regelrätt politisk närkamp om framtiden i kommunen och icke minst om vindkraftens begränsning.

När Uppvidinge kommuns planer på att låta uppföra cirka 350 vindkraftverk blev kända för några år sedan så utmanade kommunen starka krafter. Många kommuninnevånare ansåg att en satsning i den här storleksordningen skulle bli förödande för både natur och miljö och enskilda medborgare. Föreningen Vi bildades och hemsidan Vindfejden såg dagens ljus.

Föreningens medlemmar satte sig ner på skolbänken och tog reda på fakta, lärde sig allt om transformatorer, ljudnivåer och naturpåverkan. Efter målmedveten och idog verksamhet drog vi slutsatsen att det även krävdes ett aktivt politiskt engagemang, för att kunna påverka och styra Uppvidinge kommuns vindkraftsprogram i samklang med en levande landsbygd och god boendemiljö. Vi deltar därför i kommunvalet i Uppvidinge under namnet – Landsbygdspartiet oberoende. Partiet

grundas på dagens ideella organisation och är partipolitiskt obundet.

Vindkraft med hänsyn till människor och miljö

Energifrågan är av avgörande betydelse för Sverige idag. Därför kräver vi att utbyggnaden av vindkraftverk skall kringgärdas av ett regelverk som visar hänsyn till närboende och samtliga andra som påverkas. Vi vill få igenom ett säkerhetsavstånd av 10 gånger verkets höjd till bostäder och naturreservat. Denna gräns är dragen för förminska problem kring buller, skuggor,

ljusblink och iskast. En av huvuduppgifterna är att tillgodose att kommunen värnar om den enskilda människans

rättigheter gentemot vindkraften, samt tillgodose att tillsynsmyndigheter och exploatörer uppfyller villkoren i givna tillstånd.

Livsmiljö och utveckling

Partiets grundläggande ideologi ska vara att försvara och arbeta för de enskilda kommuninvånarnas livsvillkor, miljö och optimala förutsättningar för utveckling. Partiet ska arbeta för att ge enskilda människor, organisationer och företag möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö. I frågor av ekonomisk natur ska hänsyn till miljö och människors välbefinnande ha företräde. Förutom vindkraft ska partiet arbeta för alternativa energiformer som sol, vatten och biomassa.

En levande landsbygd

I allmänpolitiska samhällsfrågor ska partiet stödja en politik som är lojal och solidarisk med landsbygdens människor och främja en levande landsbygd på såväl kort som lång sikt.

Ett nytt parti har bildats, men den förening som satte stenen i rörelse, Föreningen Vi, med sina hundratals medlemmar, finns fortfarande kvar. Lyckas inte partiet så fortsätter säkert kampen genom Föreningen Vi!

Kommentarer inaktiverade.