Vindkraft med hänsyn till människor och miljö

Energifrågan är av avgörande betydelse för Sverige. I föreningen Vi har vi konstaterat att det krävs ett aktivt politiskt engagemang för att vindkraftsutbyggnaden ska ske på ett sätt som tar hänsyn till en levande landsbygd och god boendemiljö.

Vi kräver ett regelverk för utbyggnaden av vindkraftverk som visar hänsyn till alla närboende, minsta säkerhetsavstånd skall vara 10 ggr verkets höjd till bostäder och naturreservat. Kommunen skall värna om den enskilda människans rättigheter, samt att tillsynsmyndigheter och exploatörer uppfyller villkoren i givna tillstånd.

Livsmiljö och utveckling

Partiet arbetar för att ge enskilda människor i alla åldrar, organisationer och företag möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö. I ekonomiska frågor ska hänsyn till miljö och människors välbefinnande ha företräde.

Förutom vindkraft ska partiet arbeta för utveckling av alternativa energiformer som sol, vatten och biomassa.

Oberoende

I allmänpolitiska samhällsfrågor stödjer partiet en politik som är lojal och solidarisk med landsbygdens människor och främjar utveckling av landsbygden. Vi måste gemensamt arbeta för en ökad inflyttning för att stärka kommunens ekonomi så att välfärd och omsorg stärks och utvecklas. Våra fastighetsvärden skall inte riskeras genom en ohämmad utbyggnad av vindkraften.

uppvidinge3

En levande landsbygd

Uppvidinge är en rik kommun med natur och livsmiljö som många avundas oss. I Uppvidinge har vi god service inom de flesta områden, framgångsrika företag och ett livaktigt förenings- och kulturliv. Vi har helt enkelt det mesta som krävs för ett gott liv.

Landsbygdspartiets övergripande målsättning är att i Uppvidinge fortsätta att utveckla en kreativ och framgångsrik kommun, genom samarbete mellan partier, organisationer, föreningar, företag och enskilda medborgare.

För att lyckas med detta så krävs gemensamma krafter i god anda! Landsbygdspartiet är berett att ta täten i detta arbete!

Vi behöver din röst för att lyckas!