Lokalavdelningen i Valdemarsviks kommun bildades våren 2015.

2019-02-10 hölls årsmöte i Åbäcksholms hembygdsgård i Valdemarsvik.

Till ordförande utsågs Måns Holmqvist.

Till styrelseledamöter utsågs Lars Lundqvist, Anders Bockgård, Carl Enar Andersson, Hans A Andersson och Bengt Karlsson.

Till revisor utsågs Birgitta Risberg.