Valmanifest 2014

Vi i Landsbygdspartiet kämpar för en levande och välmående landsbygd. Partiets föddes ur de orättvisor som vi idag ser i förhållandet mellan tätorterna och landsbygden. Vi vill att våra barn skall kunna växa upp i en landsbygdsmiljö som är utvecklande och där de ges samma förutsättningar som staden kan erbjuda. Vi vill att bönderna skall kunna leva av sitt arbete utan att vara bidragsberoende och landsbygden åter blir en attraktiv plats att bo på. Vi i Landsbygdspartiet har tagit fram följande portalfrågor vilka skall forma framtidens landsbygdspolitik, här skiljer vi oss från de etablerade partierna som samtliga vänder landsbygden ryggen.

Lokal och rättvis service med närdemokrati. Vi anser att vi på landsbygden har rätt till samma service samhällsfunktioner som övriga delar samhället. Allt mer samhällsfunktioner privatiseras idag vilket innebär döden för landsbygden när ”kundunderlaget” sviktar och verksamheten läggs ner.

Kraftigt ökad självförsörjningsgrad för baslivsmedel. Sveriges är idag endast självförsörjande till ca 40 %, samtidigt som Sveriges bönder producerar produkter i världsklass. Vi anser det orimligt att barn i skolan och våra äldre skall tvingas äta mat som rest över halva jordklotet när samma produkter framställs inom några mils radie, därför kräver vi en anpassning av lagen om offentlig upphandling(LOU) mot närproducerade produkter.

Ansvarsfull rovdjurspolitik. Det totala rovdjurstrycket är en belastning för stora delar av landsbygden idag. Vi kräver lokal förvaltning av samtliga av de stora rovdjuren. Vidare anser vi att det i Sverige inte finns utrymme för någon frilevande varg. Därför kräver vi att varg skall hållas inom väl avgränsade och habitatstora områden som om terrängförhållandena så kräver skall hägnas.

Kommunal beskattning av naturresurser och fastigheter. Det är på landsbygden som förutsättningarna för vår välfärd skapas när naturresurser utvinns, dock kommer endast en marginell bit av kakan tillbaka till landsbygden. Vi tvingas däremot leva med de miljöingrepp som kraftverksbygge, gruvdrift, skogsbruk och annan tung industri medför.

Omförhandling av EU-medlemskapet. EU-medlemskapet innebär att beslut som direkt angår landsbygden tas av människor som förmodligen inte ens äger ett par stövlar. Vi anser att svenska förhållanden och beslut skall vi ta ansvar för själva. Av vår medlemsavgift får vi inte mycket tillbaka, med en raserad välfärd som följd. Omförhandlingen skall följas av en folkomröstning angående vårt medlemskap om inte resultatet är klart tillfredsställande.

Rättvis drivmedelsbeskattning för landsbygden. Alternativen till bil finns oftast inte på landsbygden och omkostnaderna för transporter är en ofta förekommande anledning till att drömmen om ett liv på landsbygden måste ges upp. Företagen är en viktig faktor för landsbygden, deras konkurrenskraft utarmas av en orimlig kostnad för transporter. Vi anser att drivmedelsbeskattningen skall vara differentierad och baseras på avståndet till den med kollektivtrafikförsedda tätorten.