Styrelse för Landsbygdspartiet oberoende Värmlands länsförbund från årsmötet 2017-02-19

Ordförande 1 år Helene Stensby,  070-2458839, varmland@landsbygdspartiet.org
Kassör 2 år Sabina Malmgren
Ledamot 2 år Magnus Bergström Sekreterare
Ledamot 2 år Nils-Erik ”Nisse” Johansson
Ledamot 1 år Thorbjörn Belenos
Suppleant 1 år Anna Magnusson och Lars Skoglund

Valberedning 2 år
Sammankallande
Lotta Onnerfelt
Ledamot
Jon Eirik Stensby