Styrelsen för Landsbygdspartiet oberoende, Västernorrlands Län.
2019-03-10

Ordförande:
Anders Wästfelt, Liden

Sekreterare:
Camilla Johansson, Härnösand  två (2) år

Ledamot:
Arne Forsell, Njurunda  ett (1) år
Christer Sandin, Ånge  två (2) år
Per-Olof Tejbo, Härnösand  två (2) år
Johan Börje Falk, Torpshammar   ett (1) år

Suppleant:
Marianne Forsell,  Njurunda  ett (1) år

Du når oss via  vasternorrland@landsbygdspartiet.org