Styrelse vald på årsmötet 2019-01-20

Ordförande:
Lars Matsson, Skinnskatteberg

Sekreterare:
Anders Wetterholm, Norberg

Kassör:
Iréne Björklund, Skinnskatteberg

Suppleant:
Monica Alfredsson, Skinnskatteberg

Adjungerad:
Peter von Hennig, Västerås