Conny Gunnarsson är ordförande

Sekreterare Ann Louise Mårth Stenman.
Kassör Annica Johansson
Ledamöter Anne Sporre och Jessica Hederud.