Fakturor på medlemsavgiften

Partikassören låter meddela…..
Efter vår admistratörs tragiska bortgång har kassören brottats med det nya administrativa systemet för att få alla bitar på plats. De första 50 epost-fakturorna gick ut med dröjsmålsränta vilket är fel! Vi tillämpar alltså inte dröjsmålsränta. Betalningstiden 20 dagar är satt för att en påminnelse ska hinna gå ut innan tiden går ut för att få rösträtt på årsmötet. En tredje faktura kommer också gå ut och om inte heller den blir betald stryks man som medlem. Vi behöver alla goda krafter i vårt parti för att landsbygdsfrågorna ska få ett genomslag och lyftas för en bättre och rättvisare politik. Därför hoppas kassören att han inte förorsakat alltför stor förvirring med sin miss i fakturautskicket.

medlem@landsbygdspartiet.org