Öppet brev ang vargpolitiken

På landsbygden 2016-01-02

Öppet brev:

Kära etablerade politiker!

Ni har TOTALT MISSLYCKATS MED svensk vargpolitik och i stället gjort den till en byråkratisk fråga.

Oavsett vem som vinner denna gång riskerar detta att fortsätta trots att många av er nog har god vilja.

Våra balkongbiologer i form av naturskyddsföreningen och världsnaturfonden har ni tyvärr gett för stort spelutrymme.

Ni har lyckats med prestationen att stifta en lag som ger en handfull icke kunniga människor på en domstol möjlighet att kullkasta arbete som Naturvårdsverket, länsstyrelsen, forskare, jägare, på uppdrag av riksdag och regering, gjort.

Ni säger er gynna mångfald, att vi alla ska äta det närproducerade och helst även ekologiska (även om det är producerat på andra sidan klotet), men i praktiken gynnar ni enfalden med era beslut.

Landsbygdsbor lever nära naturen i små samhällen.

På landsbygden lever även bönder, sådana där människor som ni säger er värna och som även balkongbiologerna säger sig värna.

De är beroende av bränsle. Av att ha sina djur ströva tryggt i stora hagar gärna med en mångfald i hagarna så vi konsumenter sedan kan få ett kvalitetskött. -Det kan de inte som det ser ut idag.

Hagarna kan inte stängslas så de kan dricka ur vattendrag. Hagar i skogen och med stora ytor är också svårt för dem att stängsla för att underhållet att hålla gräset borta från eltråden (som i den bästa av världar ska hålla rovdjuren borta) kostar alldeles för mycket och det får de inte betalt för.

Som ni vet är också billigt gott för den svenska konsumenten och då funkar inte höga inhemska kostnader eller inhemska skatter och avgifter och högre krav på djurhållning som ni ålägger våra bönder.

Nu förhandlar ni dessutom om ett frihandelsavtal med USA. Många av Er menar att frihandel skapar jobb i Sverige. Problemet med frihandeln är att för jordbruket i Sverige med den politik ni fört aldrig kan bli konkurrenskraftigt vilket är grunden i frihandeln. Det betyder att Svensk mat försvinner och med er rovdjurspolitik i en högre takt.

Svenska bönder har inte heller den ”djurindustri” som andra länder har och det är vi glada för. Våra bönder har (om ni inte tänkt på det) sämre klimatförutsättningar för odling än stora delar av Europa. Detta blir dyrare, måste ni förstå. Trots det har ni bestämt att svenska bonden och trädgårdsodlaren inte ska ha mer betalt för sina råvaror än övriga yrkeskårer i Europa! Dessutom är tillsatser i -och genmanipulerade produkter vanligare utomlands för att pris pressa.

Hur fick ni ihop den ekvationen?

Ni kunde kanske ha tänkt att klövviltet i skogen skulle komma fler till del, men det valde ni bort! och krånglade dessutom till det för svenska jägare så att försäljning av vilt är extra svårt.- trots att det är det är det mest ekologiska vi har.

Nu är väl detta överspelat eftersom ni tillåtit inplantering av varg bla med argumentet att den tillhör vår fauna och att även andra länder har varg. Vad ni missar i detta är att vi förändrat hela vårt levnadssätt sedan mitten av 1800 –talet, och djurhållningen.. samt att vi blivit fler på klotet ! (En liten detalj)

Vad ni dessutom missat när ni hänvisar till andra länder med varg, är att flera av dessa länder har en mindre typ av varg samt har inte heller den typ av djurhållning vi har. (de har på flera håll herdar som skyddar)

Som ni väl vet har vi ju haft flera forskare på besök här i Sverige..Varken i USA eller i Ryssland som har genomtänkta förvaltningsplaner för varg, skulle man drömma om att försöka ha varg i områden så befolkade som i vargbältet i Sverge- förvånande? nej inte för oss …men för er.

Vargens skadeverkan på husdjursskötseln, viltstammarna och den oro människor i vargrevir måste hantera i sin vardag är helt oacceptabla för oss… men inte för er.

Kostnaderna för detta gigantiska experiment är också helt absurda, det vet alla som läst fakta och nu bidrar ni ytterligare till detta genom nuvarande lag och möjlighet till överklagande av föreningar som naiva rovdjursvänner och balkongbiologer.

Det gör dessutom att det dödas och lemlästas ett allt större antal tamdjur, som leder till stort elände.

Ert lama beslutsfattande och romantiska synsätt på rovdjuren påvisar tydligt er totala brist på verklighetsförankring och nonchalans mot landsbygden och små orter.

Det är helt enkelt omöjligt att kombinera husdjursskötsel, jakt och vargar.

Landsbygdspartiet oberoende säger därför nej till frilevande varg.

Vill ni ha varg: skapa då ett Yellowstone i Sverige med full kostnadstäckning. Det är inte svårare eller hemskare än alla viltstängsel ni sätter upp för att hindra klövviltet från vägarna.

 

Vi ställer frågan:

Vem ska stå upp för den svenska bonden och den svenska maten och mångfalden

Vem ska garantera vår mat svensk mat på bordet i framtiden?

Hälsningar

 

Landsbygdspartiet oberoende behövs på den politiska scenen, för att motverka centraliseringsvurmarna, balkongbiologerna och det politiska etablissemanget. Du som läser vårt brev till etablissemanget: Ge oss din röst, så utvecklar vi landsbygden och de små orterna tillsammans

 

För Landsbygdspartiet oberoende www.landsbygdspartiet.org

Pia-Maria Johansson

Tel: 0768-230876