Vårt parti

Landsbygdspartiet oberoende LPo är ett parti för alla människor som bor och lever sina liv på landsbygden, i jordbruks- och skogsbygd, äldre stationssamhällen, bruksorter, kyrkbyar och andra orter med nära landsbygdsanknytning. Mer än en fjärdedel av rikets medborgare bor på landsbygden.

Men även många som lever och verkar i städerna anser att Sverige blir ett bättre land att leva i om inte landsbygden utarmas. En förödande centraliserings- och urbaniseringspolitik har bedrivits i Sverige sedan mitten av 1950-talet, vilket har medfört att Sverige är det mest centraliserade landet i hela Europa, dessutom med den snabbast urbaniseringen.

Grunden för Landsbygdspartiets politik är alla människors lika värde och rättigheter. Oavsett var människor bor och verkar ska alla ha samma möjligheter att påverka sin livssituation. Partiet ska arbeta för en politik som är lojal och solidarisk med landsbygdens kvinnor, män, barn och ungdomar. De ska tillförsäkras rätten till ett tryggt och bra liv med framtidstro. LPo vill främja en levande landsbygd med dess många mänskliga och kulturella fördelar. Landsbygd i sig själv är kultur. LPo vill främja en långsiktig målsättning om en levande landsbygd.

Landsbygdspartiets ideologi utgår från kärleken till landsbygden samt tron på att landsbygden med tillhörande småbyar, småsamhällen och småstäder som helhet erbjuder en bättre livsmiljö för människor än vad storstäderna kan göra. Landsbygdspartiet vill därför bidra till ett bättre samhälle genom att ge en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö. Landsbygdspartiets uppgift är därför att bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen.

Landsbygdspartiet oberoende LPo är partiet för landsbygden.

  BLI MEDLEM OCH  STÖD OSS.

Partiets hörnstenar i arbetet för att bevara och utveckla en levande landsbygd ska vara:

-skapa framtidstro genom utveckling
-utveckla företagande och service
-utveckla demokrati och möjligheter att påverka
-bevara traditioner och kulturarv