Vår nya styrelse. Från vänster: Anders Persson, Nils-Erik Grönvall, Måns Holmqvist, Angelica Andersson, Åke Karlsson, Stefan Torssell, Claes Eningsjö, Olle Larsson, Tjern Inga Wall, Magnus Malmsten, Claes Littorin, Pia-Maria Johansson.

Partistyrelsen valda vid Landsbygdsmötet  2019-04-06

Vakandt

Funktion Namn och adress E-post
Partiordförande: Time-out ordforande@landsbygdspartiet.org
Vice ordförande: Hans Boström, Hallen hans.bostrom@landsbygdspartiet.org
viceordforande@landsbygdspartiet.org
Partisekreterare:
Politisk sekreterare, Facebookadmin
Magnus Malmsten
Norrtälje
sekreterare@landsbygdspartiet.org
magnus.malmsten@landsbygdspartiet.org
Administrativ sekreterare Time-out  
Kassör: Thomas Andersson, Torup ekonomi@landsbygdspartiet.org
thomas.andersson@landsbygdspartiet.org
Ledamot:
Facebookadmin
Claes Littorin, Knutby claes.littorin@landsbygdspartiet.org
Ledamot: Måns Holmqvist, Ringarum mans.holmqvist@landsbygdspartiet.org
Ledamot: Åke Karlsson, Kolmården ake.karlsson@landsbygdspartiet.org
Ledamot: Åsa Nilsson Vallenberg, Niemisel asa.vallenberg@landsbygdspartiet.org
Ledamot:
Facebookadmin
Angelica Andersson, Sundsvall angelica.andersson@landsbygdspartiet.org
Ledamot: Lars Behm, Rönneshytta lars.behm@landsbygdspartiet.org
     
Suppleant 1: Vakant 19-12-13  
Suppleant 2: Nils-Erik Grönvall, Tågarp nils-erik.gronvall@landsbygdspartiet.org
Suppleant 3: Claes Eningsjö, Enköping  
Suppleant 4: Anders Persson, Kopparberg  
Suppleant 5:
Erland Nilsson, Råneå
erland.nilsson@landsbygdspartiet.org
Suppleant 6: Pia-Maria Johansson, Nora pia-maria.johansson@landsbygdspartiet.org
     
Valberedning
  •  Roger Andersson, Luleå –

sammankallande

  • Åsa Gärdén, Stockholm
  • Mari Nilsson, Strängnäs
  • Ulla-Karin Grafström, Askersund
  • Daniel Ottzen, Västervik
valberedningen@landsbygdspartiet.org
Revisorer Ordinarie:
Monica Björsell
Göran Eriksson
Suppleanter:
Arne Gunnarsson
Ulla Carnemyr
revisor@landsbygdspartiet.org
Medlemsansvariga Angelica Andersson m fl medlem@landsbygdspartiet.org