Partistyrelsen valda vid Landsbygdsmötet  2021-04-24

 

Funktion Namn och adress E-post
Partiordförande: Pia-Maria Johansson, Nora ordforande@landsbygdspartiet.org         pia-maria.johansson@landsbygdspartiet.org

Ledamot:    Kassör

Yngve Eriksson, Vattholma yngve.eriksson@landsbygdspartiet.org     ekonomi@landsbygdspartiet.org
Ledamot:

 

Pierre Ländell, Horn pierre.landell@landsbygdspartiet.org
Ledamot:   Ulrik Saanum, Kinda ulrik.saanum@landsbygdspartiet.org
Ledamot: Annica Haag, Kinda annica.haag@landsbygdspartiet.org
Ledamot: Eva Fägerskjöld, Angered  
Ledamot: Angelica Andersson, Sundsvall angelica.andersson@landsbygdspartiet.org
Ledamot: Maritha Eriksson, Malung-Sälen  
Ledamot:  Vice Ordförande Anders Persson, Löa

anders.persson@landsbygdspartiet.org  viceordforande@landsbygdspartiet.org

Ledamot:  Sekreterare

Ulla Carnemyr, Örnsköldsvik ulla.carnemyr@landsbygdspartiet.org  sekreterare@landsbygdspartiet.org
Ledamot: André Önnebro, Lillsjöhögen  
     
Suppleant 1: Facebook admin Claes Littorin, Knutby claes.littorin@landsbygdspartiet.org
Suppleant 2:      Hans Boström, Hallen hans.bostrom@landsbygdspartiet.org
Suppleant 3:  Facebook admin Magnus Malmsten, Norrtälje Magnus.malmsten@landsbygdspartiet.org
Suppleant 4: Victor Persson, Ulricehamn  
Suppleant 5:    John Säljgård, Vansbro  
Suppleant 6:  Anne Sporre, Vimmerby  
Valberedning
  • Åsa Gärdén, Stockholm

sammankallande

  • Ulla-Karin Grafström, Askersund
  • Daniel Ottzen, Västervik
  • Anna Berggren, Nora
valberedningen@landsbygdspartiet.org
Revisorer

Ordinarie:
Lars Behm        Vakant
Suppleanter:
Måns Holmqvist
Bo Axestam

revisor@landsbygdspartiet.org
Medlemsansvarig

Angelica Andersson, Sundsvall

medlem@landsbygdspartiet.org
Webbansvarig

Angelica Andersson      Danny  Braat

webmaster@landsbygdspartiet.org