Partistyrelsen

Partistyrelsen valda vid Landsbygdsmötet 2024-04-20

Benneth Thyr

Ordförande

André Önnebro

Vice ordförande

Lillsjöhögen

Marina Cederblad

Ledamot, Sekreterare
Gotland

Angelica Andersson

Ledamot, Medlemsansvarig

Kjell Englund

Ledamot, kassör

Söderhamn

Danny Braat

Ledamot , Webbansvarig

Kaj Björåsen

Ledamot

Gotland

Roger Pettersson

Ledamot

Gotland

Erland Nilsson

Suppleant

Luleå

Calle Höglund

Suppleant

Robert Nord

Suppleant

Anna Berggren

Valberedning

Nora

sammankallande

  • Åsa Gärdén (sammankallande)
  • Hans Boström
  • Daniel Ottzen

valberedningen@landsbygdspartiet.org

Lars Behm

Ordinarie Revisor

2e Ari Kainulainen

Suppleant:
Johan Barzel

revisor@landsbygdspartiet.org