Partistyrelsen valda vid Landsbygdsmötet  2018-03-24

Pia-Maria Johansson, Ulla-Carin Grafström, Tjern Inga Wall, Helena Sedvall, Erland Nilsson, Cecilia Kähäri, Pierre Ländell, Erica Sörengård, Magnus Malmsten, Claes Littorin, Hans Boström, Arne Gunnarsson, Måns Holmqvist, Åke Karlsson. Saknas på bilden gör Thomas Andersson, Monica Björsell och Anders Hed.

Funktion Namn och adress E-post
Partiordförande: Erika Sörengård
Ervalla
ordforande@landsbygdspartiet.org
erika.sorengard@landsbygdspartiet.org

Vice ordförande:
Utskott 7. Rättsfrågor och demokrati  

Hans Boström
Åre

hans.bostrom@landsbygdspartiet.org

viceordforande@landsbygdspartiet.org

Partisekreterare:
Politisk sekreterare, Facebookansvarig
Utskott 6. Försvar och utrikesfrågor  
Magnus Malmsten 
Bergshamra
partisekreterare@landsbygdspartiet.org
magnus.malmsten@landsbygdspartiet.org
Partisekreterare:
Administrativ sekreterare, Webmaster
Tjern Inga Wall
Särna
partisekreterare@landsbygdspartiet.org
inga.wall@landsbygdspartiet.org
Kassör: Thomas Andersson
Torup
ekonomi@landsbygdspartiet.org
thomas.andersson@landsbygdspartiet.org

Ledamot:
Utskott 3. Utbildning, arbetsmarknad och integration

Pia-Maria Johansson
Nora
pia-maria.johansson@landsbygdspartiet.org
Ledamot:
Utskott 5. Näringsliv, självförsörjning och infrastruktur
Erland Nilsson
Råneå
erland.nilsson@landsbygdspartiet.org
Ledamot:
Medlemsansvarig
Utskott 1. Skatter och ekonomi
Monica Björsell
Svenljunga
monica.bjorsell@landsbygdspartiet.org
Ledamot:
Reklamansvarig
Arne Gunnarsson
Strömsnäsbruk
arne.gunnarsson@landsbygdspartiet.org
Ledamot:
Utskott 2. Natur, miljö och energi
Claes Littorin
Knutby
claes.littorin@landsbygdspartiet.org

Ledamot:

Måns Holmqvist
Ringarum
mans.holmqvist@landsbygdspartiet.org
     
Suppleant 1:
Åke Karlsson, Kolmården
ake.karlsson@landsbygdspartiet.org
Suppleant 2: Cecilia Kähäri, Storfors  
Suppleant 3: Helena Sedvall, Uppsala

helena.sedvall@landsbygdspartiet.org

Suppleant 4: Pierre Ländell, Kinda  pierre.landell@landsbygdspartiet.org
Suppleant 5: Ulla-Carin Grafström, Närkesberg ulla-carin.grafstrom@landsbygdspartiet.org
Suppleant 6:
Anders Hed, Vansbro
anders.hed@landsbygdspartiet.org
     
Valberedning
  •  Roger Andersson, Luleå –

sammankallande

  • Åsa Gärden, Stockholm
  • Mari Nilsson, Strängnäs
  • Margoth Hansen,Åshammar
  • Jan Bergman, Jönköping
valberedningen@landsbygdspartiet.org
     
Valkommitté
  • Pierre Ländell, Kinda, –

sammankallande

  • Thomas Andersson, Torup
  • Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk
  • Hans Boström, Hallen
  • Ulla-Carin Grafström, Askersund
valkommitte@landsbygdspartiet.org
Webbansvariga Danny Braat
Tjern Inga Wall
webmaster@landsbygdspartiet.org
Medlemsansvariga  Monica Björsell, m fl medlem@landsbygdspartiet.org

 

Landsbygdspartiets 7 utskott med arbetsområden hittar du här! Om du är intresserad av att engagera dig i någon av våra frågor, hör av dig till den ansvarige.