Partistyrelsen valda vid Landsbygdsmötet  2017-04-22

Från vänster Helena Sedvall, Hans Boström, Cecilia V Kähäri, Erika Sörengård, Magnus Malmsten, Tjern Inga Wall, Claes Littorin, Monica Björsell, Måns Holmqvist, Pia-Maria, Johansson. På knä: Arne Gunnarsson, Pierre Ländell, Åke Karlsson. Saknas på bilden gör Thomas Andersson, Erland Nilsson, Margoth Hansen, Gunilla Fluur och Fredrik Nordin.

Funktion Namn och adress E-post
Partiordförande: Erika Sörengård
Ervalla
ordforande@landsbygdspartiet.org
erika.sorengard@landsbygdspartiet.org
Vice ordförande:
Valgeneral
Pierre Ländell
Kinda
viceordforande@landsbygdspartiet.org
pierre.landell@landsbygdspartiet.org
Partisekreterare:
Politisk sekreterare, Facebookansvarig
Utskott 6. Försvar och utrikesfrågor  
Magnus Malmsten 
Bergshamra
partisekreterare@landsbygdspartiet.org
magnus.malmsten@landsbygdspartiet.org
Partisekreterare:
Administrativ sekreterare, Webmaster
Tjern Inga Wall
Särna
partisekreterare@landsbygdspartiet.org
inga.wall@landsbygdspartiet.org
Kassör: Thomas Andersson
Torup
ekonomi@landsbygdspartiet.org
thomas.andersson@landsbygdspartiet.org

Ledamot:
Utskott 7. Rättsfrågor och demokrati  

Hans Boström
Åre
hans.bostrom@landsbygdspartiet.org
Ledamot:
Utskott 4. Grundtrygghet och basservice  
Margoth Hansen
Åshammar
margoth.hansen@landsbygdspartiet.org
Ledamot:
Utskott 2. Natur, miljö och energi
Claes Littorin
Knutby
claes.littorin@landsbygdspartiet.org
Ledamot:
Utskott 3. Utbildning, arbetsmarknad och integration
Pia-Maria Johansson
Nora
pia-maria.johansson@landsbygdspartiet.org
Ledamot:
Utskott 5. Näringsliv, självförsörjning och infrastruktur
Erland Nilsson
Råneå
erland.nilsson@landsbygdspartiet.org
Ledamot:
Medlemsansvarig
Utskott 1. Skatter och ekonomi
Monica Björsell
Svenljunga
monica.bjorsell@landsbygdspartiet.org
Ledamot:
Reklamansvarig
Arne Gunnarsson
Strömsnäsbruk
arne.gunnarsson@landsbygdspartiet.org
     
     
Suppleant 1:
Åke Karlsson, Kolmården
ake.karlsson@landsbygdspartiet.org
Suppleant 2: Gunilla Fluur, Näsåker gunilla.fluur@landsbygdspartiet.org
Suppleant 3:
Cecilia Kähäri, Storfors 
 
Suppleant 4:
Helena Sedvall, Uppsala
 
Suppleant 5:
Fredrik Nordin, Älandsbro
 
Suppleant 6:
Måns Holmkvist, Ringarum
 
     
Valberedning
  •  Roger Andersson, Luleå –

sammankallande

  • Anna Karlsson, Borås
  • Mari Nilsson, Strängnäs
  • Helene Stensby, Arvika
  • Jan Bergman, Jönköping
valberedningen@landsbygdspartiet.org
     
Valkommitté
  • Pierre Ländell, Kinda, –

sammankallande

  • Thomas Andersson, Torup
  • Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk
  • Hans Boström, Hallen
  • Ulla-Carin Grafström, Askersund
valkommitte@landsbygdspartiet.org
Webbansvariga Danny Braat
Tjern Inga Wall
webmaster@landsbygdspartiet.org
Medlemsansvariga  Monica Björsell, m fl medlem@landsbygdspartiet.org

 

Landsbygdspartiets 7 utskott med arbetsområden hittar du här! Om du är intresserad av att engagera dig i någon av våra frågor, hör av dig till den ansvarige.