Partistyrelsen valda vid Landsbygdsmötet  2018-03-24

Pia-Maria Johansson, Ulla-Carin Grafström, Tjern Inga Wall, Helena Sedvall, Erland Nilsson, Cecilia Kähäri, Pierre Ländell, Erica Sörengård, Magnus Malmsten, Claes Littorin, Hans Boström, Arne Gunnarsson, Måns Holmqvist, Åke Karlsson. Saknas på bilden gör Thomas Andersson, Monica Björsell och Anders Hed.

Funktion Namn och adress E-post
Partiordförande: Erika Sörengård, Tågarp ordforande@landsbygdspartiet.org
erika.sorengard@landsbygdspartiet.org
Vice ordförande: Hans Boström, Åre hans.bostrom@landsbygdspartiet.org

viceordforande@landsbygdspartiet.org

Partisekreterare:
Politisk sekreterare, Facebookansvarig
Magnus Malmsten
Bergshamra
partisekreterare@landsbygdspartiet.org
magnus.malmsten@landsbygdspartiet.org
Partisekreterare:
Administrativ sekreterare, Webmaster
Tjern Inga Wall, Särna partisekreterare@landsbygdspartiet.org
inga.wall@landsbygdspartiet.org
Kassör: Thomas Andersson, Torup ekonomi@landsbygdspartiet.org
thomas.andersson@landsbygdspartiet.org
Ledamot: Pia-Maria Johansson, Nora pia-maria.johansson@landsbygdspartiet.org
Ledamot: Erland Nilsson, Råneå erland.nilsson@landsbygdspartiet.org
Ledamot: Monica Björsell, Svenljunga monica.bjorsell@landsbygdspartiet.org
Ledamot:
Reklamansvarig
Arne Gunnarsson
Strömsnäsbruk
arne.gunnarsson@landsbygdspartiet.org
Ledamot: Claes Littorin, Knutby claes.littorin@landsbygdspartiet.org
Ledamot: Måns Holmqvist, Ringarum mans.holmqvist@landsbygdspartiet.org
Suppleant 1:
Åke Karlsson, Kolmården
ake.karlsson@landsbygdspartiet.org
Suppleant 2: Cecilia Kähäri, Storfors
Suppleant 3: Ulla-Carin Grafström, Närkesberg ulla-carin.grafstrom@landsbygdspartiet.org
Suppleant 4: Anders Hed, Vansbro anders.hed@landsbygdspartiet.org
Suppleant 5:
Valberedning
  •  Roger Andersson, Luleå –

sammankallande

  • Åsa Gärdén, Stockholm
  • Mari Nilsson, Strängnäs
  • Margoth Hansen, Åshammar
valberedningen@landsbygdspartiet.org
Medlemsansvariga Angelica Andersson m fl medlem@landsbygdspartiet.org