Kallelse till årsmötet

Nu har kallelsen och preliminära programmet för Landsbygdsmötet och vårt årsmöte den 22 april gått ut till alla medlemmar med fungerande mailadress. Det ligger även på Medlemswebben, du måste vara inloggad för att kunna läsa det.