Överklagan och dom

Stora beslut och stora politiska frågor som beslutats i riksdagen ska prövas och avgöras av en beslutande folkomröstning. Det kan läsas i vårt partiprogram.  I små kommuner är folkomröstning också möjligt vid större frågor.

Men, alla frågor är ju inte aktuella för folkomröstning. Det finns andra frågor som är av större vikt för en kommun, utan att det betyder att det ska folkomröstas om den. En folkomröstning är också kostsam för en kommun. Att belysa frågor från olika håll tillhör  en demokratisk process. Sedan får man gilla majoritetsbeslut vare sig man vill eller ej.

 En ohämmad expansion koncentrerad till städer som nu sker och en centralisering av verksamheter och sammanslagningar är inte heller av godo för demokratin, tycker många av oss i LPo.

 I nuläget centraliseras service i både stora städer och små kommuner. Många kommuner centraliserar också sina styren till utskott så enbart kommunstyrelsen blir driftande nämnd. Den här utvecklingen är olycklig om man inte förmår vidmakthålla demokratin. Det finns en stor risk att den här typen av organisation delegerar mer beslut än tidigare då kommunerna hade en nämndstruktur. En konsekvens kan också bli att större beslut inte lyfts till kommunfullmäktige utan stannar i kommunstyrelsen. Tyvärr kan många av oss se den här utvecklingen i många kommuner och att den inte leder till en levande kommun i alla delar.

Många tjänstemän och de som sitter på makten ser ovan som mer effektivt, då det blir en mer översiktlig bild av kommunens verksamheter samtidigt som mer delegeras och en mindre grupp blir informerad och därmed får mer makt att styra. Effektivt är det också, men inte särskilt demokratiskt.

 I min stad har vi haft precis den här utvecklingen sedan 2015 kring centralisering av makten och en långt gående delegationsordning. Vad kan vi då göra åt detta när vi ofta sitter i minoritet?

Att vara observant när översiktsplaner tas, hur delegationsordningar är formulerade kring summor och tider blir oerhört viktigt för oss som sitter som representanter runt om i Sverige. Att försöka stoppa beslut i efterhand som är tagna på delegation är svårt för att inte säga omöjligt. Det är inte heller lätt att ändra en tagen delegationsordning då det lätt leder till frågor om brist på förtroende för tjänstemän.

Ett annat sätt som lokal politiker är att lusläsa alla riktlinjer och se dess konsekvenser vilket inte heller är lätt.

Ett tredje sätt är att som medborgare och lokalpolitiker vara observant på frågor av större vikt eller principiell karaktär som det står i kommunallagens 5 kapitel. Detta är ett sätt som vi alla kan bli bättre på.

Ett beslut togs i vår kommun som påverkade kommunens ekonomi många år framåt. LPo ville att ärendet skulle tas av fullmäktige, men röstades ner av majoriteten. LPo lokalt överklagade och fick rätt på samtliga punkter. Vi menar att denna dom bör läsas av alla LPo are som bor och sitter som representanter i en liten kommun,  då den är mycket tydlig vad kring vad som är ren verkställighet kontra beslut. Samt att beslut av större vikt kan skilja sig beroende på kommunens storlek. Den här domen har lätt till en förändrad styrmodell hos oss vad gäller beslut. Det är vi mycket glada för. Som det står i vårt partiprogram : “Landsbygdspartiet oberoendes uppgift är att i alla sammanhang bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till centralorter och centraliseringskrafter.”

Så keep up the good job outthere. Domen finns att läsa i .pdf nedan.

Karlstad FR 6344-18 Dom 2019-11-21