Styrelsen 2024

Roger Pettersson

Ordförande-Webbansvarig

  Peter Larsson

  Vice ordförande

  Margareta Larsson

  Ledamot-Valberedare

   Ann-Christine Nyberg (Larsson)

   Suppleant

   Nils Jakobsson

   Revisor

   Björn Skirby

   Suppleant-Valberedningen sammankallande

   Marina Cederblad

   Sekreterare-Kassör-Medlemsansvarig