Valmanifest 2022

En kärlek till alla delar av Sverige och att med sunt förnuft skapa en ny politik som låter människan leva med rättvisa förhållanden är grunden till vår politik.

Utformningen skall vara så att det inte ständigt krävs nya kris eller stödpaket som följer av den ständiga centraliseringen som pågått alltsedan freden 1945. Varje nytt stödpaket är ett bevis på att dagens politik inte fungerar.

Här följer några viktiga punkter som vi vill genomföra.

 • Vi vill ha lokal larmväxel så det blir bättre anvisningar till utryckningsfordon.
 • Lokal beställning av färdtjänst och sjuktaxi. Många fel kan undvikas med lokalkännedom.
 • Gotland drivs som en region med vissa kommunala skyldigheter, det har skapat ett ensidigt Visbyperspektiv. Hälften av gotlänningarna bor utanför Visby och våra politiker behöver flytta närmare folket. Vi vill att regionen håller sig till regionala uppgifter och samverkar med tre kommuner, Slite, Hemse och Visby. Alla skall få nära tillgång till en obyråkratisk kommunledning.
 • Miniakut i Hemse och Slite. De långa resorna är inte bra för en person i utsatt position. De långa ambulanstransporterna binder upp den resursen på ett onödigt sätt.
 • Bygglov. Endast boende i kommunen skall ha rätt att överklaga bygglov. Byråkratin minskar och de som får överklaga har lokal förankring till bygglovsärendet.
 • Omvänd skolskjuts. Skolnedläggningar är förödande för landsbygden då barnfamiljer och arbetskraft flyttar till centralorten. Därmed skapar politiken en nedåtgående spiral för landsbygden. Om det fattas fem elever i Stånga så skjutsa då fem från centralorten till Stånga. Det blir både bättre och billigare än att skjutsa 95 elever från Stångas upptagningsområde till centralorten.
 • Särskolan behöver decentraliseras. Nu får särskolebarnen pendla med taxi till Visby. Avståndet och restiden är för långt för barn i t ex När eller Grötlingbo.
 • Bränslepriset. Reduktinsplikten och Moms på skatt gör att bränslepriset ligger kring 25 kr/l. Vi vill ändra detta på riksnivå och därmed skapa ett bränslepris på ca:15 kr/l. Miljöbränsle skall få stöd för lokal produktion och på sikt kunna konkurrera ut fossilbränslen utan att behöva blandas med varandra.
 • Nej till den planerade vinkraftsindustrin mellan Lojsta och Ljugarn. Ljud, skuggning, vibrationer, enorma betongfundament, livsfarliga iskast, 6000 kg mikroplaster per verk och 15 år hamnar i vår näringskedja. Mikroplasterna innehåller Bisfenol A som är hormonstörande med negativ inverkan på intelligens och fertilitet för både människor och djur. Vingarna dödar stora mängder insekter och fåglar. De planerar 72 sådana enormt stora industrier som kommer att förstöra en stor del av Gotland. Dessutom sjunker fastighetsvärdena drastiskt så fastighetsägarna riskerar att banker säger upp lånen.
 • Fastighetsavgift, vi vill ha bättre kontroll att regionen får rätt summa så att skatten verkligen följer fastighetens kommun och inte hamnar där fastighetsägaren är mantalsskriven. Vi vill att även industrifastigheter skall ha kommunal fastighetsavgift där kommun och stat delar lika. Ändra fastighetsavgiften till 0,1% för boende och 1,25 för deltidsboende.
 • Vi är regeringsdugliga och vill starta om Sverige på ett sundare sätt. Att använda reformutrymme att skicka 150 miljarder coronastöd till EU (de fattigare länderna behöver vårt bidrag till att återbetala skuldberget till Tyskland) var ett enormt slöseri som vi hade valt att satsa på jordbruket och höja försörjningsgraden. Därmed hade vi redan i år kunnat höja matförsörjningen och blivit mindre utsatt som land i dessa oroliga tider med krig och handelshinder.

Riksdagspartierna tävlar om att presentera krispaket medan vi vill skapa förutsättningar för arbetande människor att lyckas utan diverse stöd och krispaket.

Vi vill skapa ett nordiskt statsförbund och lämna EU

SWEXIT

Det är vårt sätt att återinföra demokrati där din röst betyder något i Sverige istället för att bli urvattnad med hela EU som nu styr det mesta i din vardag.

Inte ens vår statsministers röst betyder något i EU (hon bad om att få sänka bränsleskatten men fick nobben).

Vi vill återta styret av Sverige och istället samarbeta mer med de nordiska länderna och den övriga världen som inte ingår i EU. Om EU blir demokratiska kan vi även handla med länder som ingår där.

EU är symbolen för ett enormt slöseri och ogenomtränglig byråkrati.

Det finns bara ett landsbygdsparti!

Landsbygdspartiet oberoende

Landsbygdspartiet oberoendes uppgift är att i alla sammanhang bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till centralorter och centraliseringskrafter.

Partiets ideologi utgår från kärleken till landsbygden samt tron på att landsbygden med tillhörande byar, tätorter och småstäder som helhet erbjuder en bättre livsmiljö för människor än vad storstäderna gör.

Vi vill därför bidra till ett bättre samhälle genom att ge människor en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö. Paritet är oberoende och vi är beredda att samarbeta med varje parti där vi kan nå framgång för våra frågor.