lpokindaVid valet 2014 fick Landsbygdspartiet oberoende ett mandat i Kinda kommun i Östergötland.

2014-12-06 startades formellt den nya lokalavdelningen. Styrelsen fram till årsmötet blev
David Wenhov, ordförande, david.wenhov@landsbygdspartiet.org
Pierre Ländell (Kassör),
Daniel Braat (Sekr.).