Nyheter

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN!

Nu stoppar vi vindkraften en gång för alla!

Vi uppmanar ALLA vindkraftsmotståndare att komma till Höganlid i Hycklinge den 14 dec. kl 18

Medtag varma kläder och dryck för risken är stor att alla inte kommer in!!

Århundradets miljöbluff

I en nyligen presenterad rapport konstateras att 1/3 av alla vindkraftverk i Sverige är konkursmässiga
och att det inte finns någon ekonomisk lönsamhet i vindkraft trots att elpriserna är högre än
någonsin. Samtidigt har Sverige under klimatmötet i Dubai (COP28) skrivit under ett avtal om att
tredubbla energin från kärnkraft, så lönsamheten lär inte bli bättre. De kommande åren väntas en
stor mängd konkurser skrev Swebbtv nyligen. Inte nog med det, Kalla fakta rapporterar även att det
kan bli markägarna som får betala för nedmontering och återställande.
Vindkraft är århundradets största miljöbluff . Man ser klart i Europa att ju mer vindkraft man har i ett
land desto högre elpriser har man och desto mer CO2 släpper man ut per capita. Vindkraft är en
miljösmutsig verksamhet som släpper ut mycket CO2 under sin livscykel och vindkraft minskar inte
vårt fossilberoende ett dugg eftersom vi i princip inte har någon fossil kraftkälla för vår el.
Vad bidrar då vindkraft med? Jo, minskade värden på fastigheter i området, förstörd fritids-, naturoch
kulturmiljö, ökad andel självmordsfrekvens, depressioner, tinnitus och hjärtproblem . Utöver
detta så släpper ett verk under en livstid på 15 år ut 6 ton mikroplaster som innehåller Bisfenol A (Ett
ämne som försämrar människors och djurs reproduktionsförmåga).
Nu vill Fred Olsen bygga 27 enorma vindkraftverk i Hycklinge. Måhända vill de utrota både oss som
bor här, vårt rika djurliv och förstöra vår natur men det tänker vi Horn/Hycklingebor sätta P för på
samrådet den 14/12 kl 18 i Höganlid.
Sveriges elproduktion är nästan helt fossilfri, skogen binder kol, friger syre och levererar biobränsle.
Att låta ett internationellt bolag placera vindkraftverk i Svensk skogsmiljö med höga naturvärden, och
gömma sig bakom att det skulle vara ur miljösynpunkt är en av de mest korkade miljöåtgärder man
kan hitta på. Vår livsmiljö ska inte bli en internationell handelsvara.


Pierre Ländell, Gruppledare Landsbygdspartiet oberoende Kinda
Marie Carlsson, föreningen Vindstilla.nu

Ett vindkraftverk:

Ökar elpriserna

Ökar sannolikheten för elavbrott

Är en CO2 smutsig verksamhet!

Släpper ut 100% mer Co2/Kwh än Vattenkraft

Släpper ut 300% mer CO2/Kwh än kärnkraft

Kostar 700% mer per Mwh att bygga än Kärnkraft

Är nästan alltid olönsamt

Släpper under 15 år ut 6 ton mikroplaster som innehåller Bisfenol A*

Minskar inte vårt fossilberoende

Ökar självmordsbenägenheten

Ökar andelen depressioner

Ökar andelen Tinnitus

Har 750 ton betong i fundementen som kräver ca 35 lastbilstransporter

Har 40 ton stål i i fundamenten

I skogsmark minskar CO2 upptaget och syreavgivningen

I skogsmark minskar uttaget av biobränsle och skogsvaror

Försämrar turism och hotellverksamhet

Försämrar ridvägar

Försämrar Jakt och fiske

Ökar dödligheten hos mängder av fågelarter

Minskar överlevnaden av känsliga fladdermössarter

*Bisfenol A försämrar människors och djurs reproduktionsförmåga

 

Det utländska bolaget Fred Olsen Renewables vill bygga 27st 270m höga vindkraftverk på riddarhuset. 270Meter motsvarar drygt 4ggr kyrktornet i Horn!