När du vill sprida Landsbygdspartiets budskap på t.ex. marknader så hittar du datum och platser i Marknadskalendern!

När du vill sprida debattartiklar och insändare så hittar du länkar till många dagstidningar på Wikipedia.  Dagstidningar och en del tidskrifter finns på svenskatidningar.se  och internetstart.se.   Många tidskrifter finns på sverigestidskrifter.se   En samlingssida för både dagstidningar och tidskrifter är tidningsinfo.se  där du även kan söka dagstidningar länsvis!    

Nu finns det  Profilartiklar för LPo att köpa! Klicka på bilden för att se sortiment och priser!
160605 Profilmaterial paket 2 

Här finns material som du kan ladda ner och sprida.

Vår nyaste Folder_2015_print i hög upplösning för tryck (uppdaterad 2015-07-02)
Vår nyaste Folder_2015_low   för egen utskrift (uppdaterad 2015-07-02)

Affischer uppdaterade 2014-12-07 :
Flytta
Hög tid
Klövvilt
Landskap kan inte
Tre städer

 För er som tänker ta fram eget material finns råd och riktlinjer i vår Grafiska Profil.