Välkommen till vår hemsida för Landsbygdspartiet oberoende i Svenljunga

Grunden för vår politik är alla människors lika värde och rättigheter.
Landsbygdspartiet oberoende vill samla medlemmar som gemensamt vill främja en god utveckling i alla delar av Svenljunga kommun till gagn för alla som lever och verkar här.

Vi representerar alla som vill ha en fungerande landsbygd oberoende av politisk tillhörighet.Vi anser att inget av de etablerade partierna stödjer landsbygden och landsbygdens människor i den utsträckning som är nödvändigt för optimal utveckling. Därför menar vi att vårt parti, som vill arbeta för omfattande och långtgående förändringar behövs.

Klicka på bilden för att se den i större format och läsa vad vi vill åstadkomma efter valet!