Uppdrag 2019 - 2022

Kommunstyrelsen
Jarl Bill, ledamot och ersättare i KSau
Alain Waern, ledamot
Ann Wallnedal, ersättare

Kommunfullmäktige
Bertil Hagström, ordförande
Jarl Bill, gruppledare KF
Ann Wallnedal, ledamot
Susanna Johansson-Ny, ledamot
Thomas Carlsson, ledamot
Alain Waern, ersättare
Anne-Helen Cederholm, ersättare
Lennart Eriksson, ersättare

Barn och utbildningsnämnden
Ann Wallnedal, vice ordförande
Mona Waern, ersättare
Anne-Helen Cederholm, ersättare

Socialnämnden
Alain Waern, ledamot
Jarl Bill, ledamot
Göran Andersson, ersättare

Samhällsbygnadsnämnden
Lennar Eriksson, ledamot och ersättare i Au
Lars-Erik Lundahl, ledamot
Christian Bengtsson, ersättare

 

Svenljunga Kommun Förvaltning Aktiebolag
Jarl Bill, styrelsesuppleant

Intern myndighetsnämnden
Gösta Johansson, ersättare

Samverkansnämnd personal
Göran Andersson, ersättare

Samverkansnämnd arbetsmarknad

Gode män vid lantmäteriförrättningar
Gösta Johansson

Ätrans vattenråd
Ann Wallnedal, ledamot

Styrelsen för Charles M Swanson och Emilia Anderson minnesfond
Bertil Johansson, ersättare
Bertil Hagström, revisor

Styrelsen för Klevs gästgiveri

Ann Wallnedal
Lennart Eriksson

Nämndeman

Jarl Bill