lpovaldemarsvik

Lokalavdelningen i Valdemarsviks kommun bildades våren 2015.

2019-02-10 hölls årsmöte i Åbäcksholms hembygdsgård i Valdemarsvik.
Till ordförande utsågs Måns Holmqvist.
Till styrelseledamöter utsågs Lars Lundqvist, Anders Bockgård, Carl Enar Andersson, Hans A Andersson och Bengt Karlsson.
Till revisor utsågs Birgitta Risberg.

Från vänster: Lars Lundqvist, Anders Bockgård, Måns Holmqvist, Hans A Andersson, Carl Enar Andersson och Bengt Karlsson.

I valet 2018 ökade vi från ett till två mandat i kommunfullmäktige.Efter valet inleddes en valteknisk samverkan i opposition med M och KD. Det gjorde att vi utöver platserna i fullmäktige fick en antal andra poster att besätta. Nedan listas vilka personer som sitter på vilka poster:

Anders Bockgård: ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, god man i jord- och skogsfrågor

Lars Lundqvist: ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i stöd- och omsorgsutskottet, ordinarie ledamot i sociala myndighetsutskottet, ersättare i stiftelsen för Gusums bruksmuseum

Hans A Andersson: ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och byggnämnden, ersättare i valnämnden.

Måns Holmqvist: ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i demokratiberedningen, huvudman i sparbanken

Birgitta Risberg: Revisor