lpovaldemarsvik

Lokalavdelningen i Valdemarsviks kommun bildades våren 2015.

Till ordförande utsågs Lasse Lundqvist och till sekreterare Anders Bockgård.