Landsbygdsmötet 2019

kommer att genomföras 5-7 april på Kloten Fritid & Konferens, Kopparberg. 

  •  Du som har röst- och motionsrätt på årsmötet kan nu skicka in din motion till motion@landsbygdspartiet.org Vi tar emot motioner fram till 8 mars 2019. En mall för motionsskrivande är utskickad via mejl med medlemsbrevet.
  • Lokalavdelningar och länsförbund behöver ha sina respektive årsmöten i tid för att få in och behandla motioner som ska skickas vidare. Kontrollera era stadgar och räkna sedan bakåt så ni får iväg kallelser i tid. Kom ihåg att ev. stadgeändring ska anges i kallelsen!
  • Riksorganisationens valberedning vill ha era nomineringar senast 1 mars till  valberedningen@landsbygdspartiet.org 
En lathund med deadlines inför Landsbygdsmötet.
Klicka på bilden för att se den i större format!