Det är valår och alla partier öser vallöften över landsbygden

Det finns bara ett Landsbygdsparti

Landsbygdspartiet oberoende!

VISA DITT STÖD

Senaste nytt

Landsbygden fixar elen– får inget för besväret Landsbygden producerar el genom vatten och vind, men får ingenting för besväret. Samtidigt kommer politikerna …

Vargfri kommun

Landsbygdspartiet oberoende lämnar i dagarna in motioner och medborgarförslag om vargfria kommuner runt om i landet. Samt att löshundsjakten bevaras och att …

Tänd en fackla i protest mot Kravet på DEN stora avskjutningen av älg som de stora skogsbolagen bedriver. Tänd en fackla för …

Välkommen

Välkommen!    Är du en av dom som funderar på att sälja din lägenhet i storstaden, köpa ett fint hus på landet …

Senaste lokala nyheter

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

Nyfiken på Landsbygdspartiet oberoende?

Delta i diskussioner på Landsbygdspartiet oberoendes öppna diskussionsgrupp

Eller föjl oss på Landsbygdspartiet oberoendes officiella sociala medier

Landsbygdspartiets politik vilar på fyra hörnstenar

Företagande och service

Nedläggning av skolor och postservice, försämrade kommunikationer och höjda punktskatter för bilismen, är exempel på förändringar som slagit hårt mot landsbygdens människor.

Traditioner och kulturarv

Att skapa förutsättningar för att upprätthålla och bevara för landsbygden typiska traditioner och kulturarv är en viktig del i arbetet för att klara målsättningen om en befolkad och levande landsbygd.

Demokrati och påverkan

Ett väl fungerande demokratiskt styrelseskick och en lagstiftning som ger medborgarna möjlighet att påverka utvecklingen i frågor av stor betydelse för dem själva och för den bygd där de lever, ska vara en självklar rätt.

Framtidstro och utveckling

Landsbygdspartiet hävdar att en levande landsbygd, där möjligheterna tas till vara och där människor känner framtidstro, är en stor tillgång för landet som måste utvecklas. Det som drivit oss till detta är ett missnöje med hur Sveriges nuvarande partier tar i frågor som gäller landsbygdsbefolkningen. Ska vi ha en levande landsbygd så måste det till en förändring!