Partiprogrammet uppdaterat med motioner antagna på Landsbygdsmötet 2019 finns nu här!

Skördetider!

VISA DITT STÖD – BLI MEDLEM NU!
medlemskapet gäller hela 2020!

Stefan Torssell från Gamleby i Kalmar län
valdes till vår ordförande på årsmötet 2019.
Följ Stefan på  Facebook här!

Här finns namnen på alla i den nya Partistyrelsen och det finns även en presentation av oss!

Vår nya glada styrelse. Från vänster: Anders Persson, Angelica Andersson, Måns Holmqvist, Åke Karlsson, Nils-Erik Grönvall, Stefan Torssell, Claes Eningsjö, Tjern Inga Wall, Olle Larsson, Magnus Malmsten, Pia-Maria Johansson, Hans Boström, Claes Littorin.

VISA DITT STÖD – BLI MEDLEM NU!

Aktuella tidningsartiklar hittar du på vår speciella media-sida!

Partiet behöver er alla, sympatisörer, medlemmar, engagerade personer på kommun- läns- och riksnivå som vill arbeta för våra hjärtefrågor.

 Landsbygdens folk behöver ett parti som lyssnar till dess väljare, därför har vi bildat Landsbygdspartiet.

Landsbygdspartiet oberoende LPo är ett parti för alla människor som bor och lever sina liv på landsbygden, i jordbruks- och skogsbygd, äldre stationssamhällen, bruksorter, kyrkbyar och andra orter med nära landsbygdsanknytning. Mer än en fjärdedel av rikets medborgare bor på landsbygden.

Grunden för Landsbygdspartiets politik är alla människors lika värde och rättigheter. Oavsett var de bor och verkar ska alla människor ha samma möjligheter att påverka sin livssituation. Alla människor ska, oberoende av var de valt att bo och verka, tillförsäkras rätten till ett tryggt och bra liv,  byggt på social hälsa och framtidstro. Partiet ska arbeta för en politik som är lojal och solidarisk med landsbygdens människor och främjar en långsiktig målsättning om en levande landsbygd.

Landsbygdspartiets ideologi utgår från kärleken till landsbygden samt tron på att landsbygden med tillhörande småbyar, småsamhällen och småstäder som helhet erbjuder en bättre livsmiljö för människor än vad storstäderna gör. Landsbygdspartiet vill därför bidra till ett bättre samhälle genom att ge människor en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö. Landsbygdspartiets uppgift är därför att bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till storstäder och centraliseringskrafter.

Landsbygdspartiet oberoende LPo är partiet för landsbygden.

  BLI MEDLEM OCH  STÖD OSS.

Partiets hörnstenar i arbetet för att bevara och utveckla en levande landsbygd ska vara:

-skapa framtidstro genom utveckling
-utveckla företagande och service
-utveckla demokrati och möjligheter att påverka
-bevara traditioner och kulturarv


Läs mer…