Höstmöte med valtaktik och extra årsmöte 2017-11-11!

Kallelse och information är utskickat tillsammans med senaste medlemsbrevet. Kolla din skräpmejl om du inte fått det! Dokumenten finns också på Medlemswebben 

Mötet genomförs i Kolmården utanför Norrköping. Vi ses väl där?!

Jag ser först och främst fram emot att träffa DIG och höra dina tankar kring partiets arbete under valåret, det är på lokal nivå det händer och alla är lika viktiga i det arbetet. Något som många av oss kanske behöver ha med i ryggsäcken speciellt nu fram till valet, är några av partiets främsta frågor, och i korta ordalag kunna svara när media dyker upp. Jag personligen ser fram emot att drillas i mediaträning av Örebropolisens f.d. Presstalesman Göran Gunnarsson på lördag eftermiddag.

Ha en fortsatt skön höst så hörs och ses vi!
Vänligen
Erika Sörengård
Ordförande

 

Visa vad du kommer att rösta på!

Klicka på bilden för att se sekreterarbilarna bättre.

Våra magnetdekaler med logga och partinamn sitter kvar i åtminstone 100km/h. 2 st i storlek 60×20 cm kostar inkl frakt 330:-, du beställer dem av Arne Gunnarsson  arne.gunnarsson@landsbygdspartiet.org .

”Pensionären Hans” har gjort en debattfilm om rovdjurspolitiken,
se den på Aftonbladets debattsida här!

Hans Boström är förutom pensionär även ledamot i partiets styrelse.
Filmen har efter 2 veckor visats 140.000 gånger!

 

”Bonden Claes” har gjort en debattfilm om EU,
se den  på Aftonbladets debattsida här!

Claes Littorin är förutom bonde även ledamot i partiets styrelse och ordförande i Uppsalaavdelningen. Filmen har nu visats över 960.000 gånger!


 

Nästa år är det valår. Partiet behöver er alla, sympatisörer, medlemmar, engagerade personer på kommun- läns- och riksnivå som vill arbeta för våra hjärtefrågor.

 Landsbygdens folk behöver ett parti som lyssnar till dess väljare, därför har vi bildat Landsbygdspartiet.

Landsbygdspartiet oberoende LPo är ett parti för alla människor som bor och lever sina liv på landsbygden, i jordbruks- och skogsbygd, äldre stationssamhällen, bruksorter, kyrkbyar och andra orter med nära landsbygdsanknytning. Mer än en fjärdedel av rikets medborgare bor på landsbygden.

Grunden för Landsbygdspartiets politik är alla människors lika värde och rättigheter. Oavsett var de bor och verkar ska alla människor ha samma möjligheter att påverka sin livssituation. Alla människor ska, oberoende av var de valt att bo och verka, tillförsäkras rätten till ett tryggt och bra liv,  byggt på social hälsa och framtidstro. Partiet ska arbeta för en politik som är lojal och solidarisk med landsbygdens människor och främjar en långsiktig målsättning om en levande landsbygd.

Landsbygdspartiets ideologi utgår från kärleken till landsbygden samt tron på att landsbygden med tillhörande småbyar, småsamhällen och småstäder som helhet erbjuder en bättre livsmiljö för människor än vad storstäderna gör. Landsbygdspartiet vill därför bidra till ett bättre samhälle genom att ge människor en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö. Landsbygdspartiets uppgift är därför att bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till storstäder och centraliseringskrafter.

Landsbygdspartiet oberoende LPo är partiet för landsbygden.   

  BLI MEDLEM OCH  STÖD OSS.

Partiets hörnstenar i arbetet för att bevara och utveckla en levande landsbygd ska vara:

-skapa framtidstro genom utveckling
-utveckla företagande och service
-utveckla demokrati och möjligheter att påverka
-bevara traditioner och kulturarv


Läs mer…