Landsbygdsmötet 24-25 mars 2018 i Östersund!

Ur vårt partiprogram: För att ge tyngd åt kravet hela Sverige ska leva, öka sammanhållningen och visa att Sverige är större än Stockholm, föreslår vi att riksdagen och regeringskansliet flyttas från Stockholm till Östersund, mitt i Sverige.

Nu föregår LPo med gott exempel och anordnar Landsbygdsmötet i Östersund lördag-söndag 24-25 mars 2018! vi kommer att behöva båda dagarna för årsmötet! Planera gärna redan nu för ditt deltagande, och varför inte en vintersemester i Jämtland/Härjedalen i anslutning till mötet!

Arrangerar gör vår nya lokalavdelning i Härjedalen.