Landsbygdspartiets höstmöte med extra årsmöte 2017-11-11

Protokollet finns nu utlagt på Medlemswebben.  

Vi möttes i Sandviksgården i Kolmården utanför Norrköping under en intensiv dag. Över 50 medlemmar hade mött upp.

Ett rum fullt av LPo:are på höstmöte och extra årsmöte, vilken vacker syn!

Valkommittén hade arbetat fram ett förslag till preliminär riksdagslista inför valet 2018 som antogs av årsmötet. Listan innehåller 62 namn från hela Sverige, enbart ideellt arbetande personer som utan egen vinning vill bidra till ett mänskligare samhälle. Listan kan du se här!

Vår valgeneral, tillika vice ordförande, Pierre Ländell presenterar valkommitténs arbete med riksdagslista.

Utöver riksdagslistan fastställdes också nya stadgar och en ny valberedningspolicy gällande fram till Landsbygdsmötet 2018. Vi antog även en proposition som Landsbygdsmötet i april hade återremitterat. Propositionen Staten och marken handlar om statens agerande i markägarfrågor främst i norra Sverige, historiskt och i dag. Intentionerna ska arbetas in i kommande partiprogram, hela propositionen finns som en bilaga här.

Göran Gunnarsson och vår ordförande Erika Sörengård

Göran Gunnarsson, Örebropolisens före detta presstalesperson, höll ett uppskattat föredrag om medieträning. Föredraget följdes av praktisk medieträning i grupp med intervjuträning framför kamera. Allt för att journalisterna som intervjuar partiets representanter inför valrörelsen skall få så sakliga uppgifter som möjligt och undvikande av missförstånd.

Filmare Ulla-Carin Grafström, Danny Braat och Erika Sörengård

Partiet växer starkt och har nu lokalavdelningar i ett 25-tal kommuner. Landsbygdspartiet oberoende är unikt på många sätt. Resor och övernattningar liksom reklamfoldrar och valsedlar får till skillnad från andra partier betalas av medlemmarna själva. Att vara politiker har snarast blivit ett skällsord på grund av att många politiker ser en möjlighet att berika sig själva. För att motverka detta och försöka återskapa respekten för dem som åtar sig politiska uppdrag, så har partiet infört de hårdaste kraven av alla partier på sina kandidater. För att bli valbar måste kandidaten underteckna en Uppförandekod som bl.a. förbjuder all typ av smutskastning på andra människor. När en riksdagsman lämnar riksdagen skall han inte längre erhålla någon ersättning därifrån, utan omgående ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och som alla andra arbetssökande endast uppbära A-kassa.

Partiets ordinarie årsmöte i mars kommer att hållas i Östersund. För att ge innebörd åt begreppet ”hela landet skall leva” så föreslår dessutom partiet i partiprogrammet att riksdag och regeringskansli flyttas från Stockholm till just Östersund mitt i Sverige. Detta skulle ge en värdefull injektion åt hela den norra delen av Sverige och samtidigt en lika värdefull avkylning av Stockholm.