Region sydost bildad

Anders Bockgård meddelar att Landsbygdspartiet region Sydost är bildat. Gränserna är något osäkra. Vi vet inte om det i öster slutar vid Gotland eller vid Baltikums och Ryssland ekonomiska zon. I söder slutar det med Dackebygden och gränsen till Blekinge och i norr med den nästan ogenomträngliga Kolmården och gränsen mot Svealand.

Till ordförande valdes Anders Bockgård och det beslutades att i kommande val utöver riks även satsa på kommunal och landstingsnivå. Övriga i styrelsen blev Pierre Ländell, Kinda kommun, Mats Carlsson, Västervik, Åke Karlsson, Norrköping. Inga-Lill Johansson, Motala och Per Halldén och Bengt Karlsson, Valdemarsvik.