Nytt länsförbund bildat

19 september bildades Länsförbundet Landsbygdspartiet oberoende Östergötland i Linköping.

Vi vill i länsförbundet jobba med bra landsbygdsutvecklingsidéer
Har du en bra idé? Alla är välkomna, även från angränsande län. Kom och hämta energi från likasinnade, KOM och var med!

Mer information genom Pierre Ländell pierre.landell@gmail.com eller  förbundets egen webbplats