Migrationsuppgörelsen

Landsbygdspartiet och migrationsuppgörelsen.

Landsbygdspartiet oberoende LPo vänder sig starkt mot den uppgörelse som gjorts i flyktingfrågan och den begränsade åsiktskorridor som för närvarande gäller bland många av Sveriges politiker och journalister.

Dessa slår sig för bröstet och menar att Sverige även i fortsättningen skall vara ”en humanitär stormakt”. Vi i  LPo menar att den migrationsöverenskommelse, som gjorts, är otillräcklig och att man försätter kommuner och landsting i ohanterliga situationer och med oöverskådliga konsekvenser.

Regeringen och landet står inför den största utmaningen i efterkrigstid och hanterar frågan som om det vore en vanlig övergångskris. Det är fel synsätt, menar Lpo. 

Att bortse från verkligheten, som man nu gör, och att mörka siffror är djupt beklagligt och gynnar ingen. Det blir snarare en fråga om makt, där man både försköningar och öppnar för framtida korruption. Några få, b.l.a Tino Sanandaji, menar att det vi ser är  “the new normal” gällande flyktingströmmarna och då kan vi inte hantera frågan som en kris.  Det krävs omedelbara kraftfulla beslut, på kort och lång sikt. 

Vi vänder oss särskilt mot att Regeringen inte har handlingskraft nog för att ändra de gynnsamma regler, som triggar flyktingarna att söka sig till just Sverige. Detta gör att familjer skickar iväg sina tonårspojkar på en livsfarlig resa mot Sverige, i visshet om att när de väl kommer fram och får asyl, så kommer hela familjen att få laglig rätt att också ta sig hit.

Genom att omfördela tidigare beslutade biståndspengar till finansiering av inhemska flyktingmottagandet tar man ur fattiga barns munnar i u-länder för att ge pengar till vinstsugna entreprenörer som löser boendet för ankommande flyktingar här i landet- Allt medan planering för fortsatt integration i samhället helt saknas.

Denna situationen har ursprungligen skapats av Alliansregeringen och har sedan förstärkts av regeringens flathet och MP:s och V:s dubbelmoral. Allt i skenet av solidaritet.

Detta har folk ute i landet för länge sedan förstått och genomskådat och är en orsak till att regeringens förtroende sjunker och SD får allt fler röster .

Flyktingsituationen skall inte behöva hanteras utifrån ett främlingsfientligt perspektiv, utan från en bedömning vad som är rimligt och möjligt för Sverige. Därför bör Sverige nu akut införa samma typ av Luciabeslut som S-Regeringen gjorde 1989 under Bosnienkriget. Det vill säga att asyl i princip endast ges till dem som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention. 

Sverige ska ge skydd för människor, så länge de är i akuta livshotande situationen, men vi i Landsbygdspartiet oberoende anser att Sverige i högre grad bör ta emot kvotflyktingar generellt.

Balanserad framtida migration är också  i grunden positivt men en okontrollerad migration leder bara till segregation, motsättningar och andra negativa konsekvenser

Flyktingmottagandet ska dessutom fördelas över hela landet. Antalet flyktingar/ensamkommande barn som kommunerna tar emot, ska stå i rimlig proportion till det egna inhemska invånarantalet och därmed ge möjlighet till en god integration
. LPo kräver således en migrationspolitik med bred förankring bland medborgarna.

 

Styrelsen för Landsbygdspartiet oberoende, LPo

Claes Littorin, Uppsala
Erland Nilsson, Luleå
Pia-Maria Johansson, Nora
Arne Gunnarsson, Markaryd
Hans Boström, Hallen
Magnus Malmsten, Norrtälje
Gunilla Fluur, Näsåker
Alf Karlman, Eskilstuna
Monica Björsell, Svenljunga
Erika Sörengård, Örebro