Västerbotten vecka 28

Sommarbesök i Västerbotten!

Delar av vår styrelse kommer att besöka Västerbotten under vecka 28. På onsdag den 12 juli 2017 kommer vi att delta på Dorotea marknad tillsammans med DKL – Dorotea Kommunlista. Kom gärna och diskutera med oss!

För mer information kontakta Tjern Inga Wall och Magnus Malmsten på  partisekreterare@landsbygdspartiet.org

Vi i Landsbygdspartiet oberoende – LPo – kämpar för en levande och välmående landsbygd. Partiets föddes ur de orättvisor som vi idag ser i förhållandet mellan stad och landsbygd. Vi vill att våra barn skall kunna växa upp i en miljö som är utvecklande, där de ges bra förutsättningar och att det ska vara attraktivt att bo på landsbygden.

Vårt partiprogram innehåller många för inlandet viktiga frågor

 • LPo vill se en återföring av skattemedel från industrifastigheter och naturresurser till landsbygden och de regioner där verksamheten finns och råvarorna utvinns
 • En differentierad arbetsgivaravgift som gör det mer lönsamt för företag att etablera sig på landsbygden
 • Mer resurser måste läggas på att rusta upp och underhålla stambanan och de mindre järnvägarna som Inlandsbanan
 • Landsbygden behöver lättillgänglig sjukvård och ambulans
 • Även mindre orter måste ha en väl fungerande räddningstjänst
 • Alla barn har rätt till skola och undervisning på skäligt pendlingsavstånd
 • LPo säger nej till frilevande varg i hela landet, samt kräver lokalt förankrad förvaltning av övriga stora rovdjur
 • Sverige behöver en kraftigt ökad självförsörjningsgrad för baslivsmedel
 • LPo vill se ett lokalt perspektiv i all offentlig upphandling
 • Landsbygdspartiet ska verka för att klargöra markägande- och brukanderättigheter i norra Sverige samt för en avveckling av etniskt baserad myndighetsutövning
 • Landsbygdspartiet ska verka för att utveckla lokala demokratiska förvaltningsformer i norra Sverige
 • Vid försäljning av jord- eller skogsbruksfastighet, ska prövning enligt jordförvärvslagen gälla för hela landet, vi vill se en boplikt
 • Garantipensionen måste enligt vår mening höjas kraftigt
 • LPo vill att Sverige ska lämna EU – Swexit