Enköpings lokalförening bildad

Pressmeddelande  2016-11-15:

Nytt parti i Enköpings kommun!

Landsbygdspartiet oberoende, LPo, startar en lokalavdelning med sikte på kommunfullmäktige 2018.
Partiet, som idag är representerat i 9 kommunfullmäktige i Sverige och har lokalavdelningar på ca 25 platser, strävar efter att jämna ut skillnaderna mellan stad och land – Vi behöver varandra.

LPo Enköping kommer att arbeta för att hela kommunen ska vara i bruk, med bla decentraliserad offentlig verksamhet, lokalproducerad mat, bättre kollektivtrafik, att förenkla upphandlingar, så att även små lokala företagare kan vara med, mm.

Interimsstyrelse har bildats och årsmöte kommer hållas 13/2 -17

Kontaktpersoner
Claes Eningsjö. claes@rotbrunna.se 0703180899.
Erika Sjöberg. info@godselforadling.se 0707925318.
Björn Jakobsson. botvid_jakobsson@hotmail.com 0702974061

Enköpingspostens reportage