LPo, EU och vapendirektivet

2015-11-30  gjorde LPo följande uttalade:

EU OCH VAPEN

Landsbygdspartiet oberoende vill absolut inte försvåra för jägare och sportskyttar vad gäller licenskrav och vill inte heller, ytterligare begränsa vilka vapen som ska få användas vid jakt eller sportskytte. Vi ställer inte upp på några andra nya påfund, avseende vapeninnehav för dessa grupper.

De idéer som nu förs fram inom EU, för att komma tillrätta med terroristers vapentillgångar, är helt missriktade i och med att de kommer slå mot jägare och sportskyttars vapeninnehav.

Idag är det synnerligen ovanligt att jaktvapen kommer till användning vid kriminell verksamhet, detta har visats i flera undersökningar. Andra undersökningar visar att jägarna sköter sina vapeninnehav mycket omdömesfullt. De kriminellas vapeninnehav tillgodoses nästan hundraprocentigt av smuggelvapen. De vapen jägare nyttjar är helt enkelt inte attraktiva för de kriminella. Det gäller även de halvautomatiska jaktvapen i form av hagel- och kulvapen som används vid jakt och sportskytte.

Partistyrelsen Landsbygdspartiet oberoende

 Skrivelsen i pdf