LPo från A till Ö

En kort sammanfattning av Landsbygdspartiets program på en poster att skriva ut och sätta upp på anslagstavlor!

Landsbygdspartiet från A till Ö som pdf. 

 • Allemansrätten får inte missbrukas i kommersiellt syfte
 • Betesdjur är den biologiska mångfaldens bästa vän
 • Bo- och brukarplikt ska införas
 • Centraliseringar är av ondo – decentralisera!
 • Drivmedelsbeskattningen ska sänkas i glesbygd
 • EU ut ur Sverige –­ Swexit
 • Förnyelsebara inhemska drivmedel och energilösningar
 • GMO ­– Nej tack!
 • Hela landet i bruk
 • Ingen frilevande varg
 • Jordbrukets konkurrenskraft ska förbättras
 • Kommunikation, IT, mm till hela landet
 • Lagstadgad rätt till äldreboende för 85+
 • Markäganderättsfrågor i norr måste utredas
 • Naturresurser ska beskattas i den region de produceras
 • Nolltolerans för narkotika
 • Omvänd skolskjuts – bussa barn från städer till byskolor
 • Pensionärernas garantipension ska höjas
 • Polis och tull måste få utökade resurser
 • Räddningstjänsten måste säkerställas i hela landet
 • Skrota landstingen
 • Transportnäringens osunda konkurrenssituation måste hävas
 • Utvisa migranter som begår brott som motsvarar fängelsestraff
 • Utlokalisera offentlig verksamhet
 • Vinster i välfärden bör begränsas
 • Yrkesutbildningar: fler lärlingsutbildningar och naturbruksgymnasier
 • Åar och dammar med småskalig vattenkraft ska bevaras
 • Ärlighet varar längst – LPo har en uppförandekod
 • Ökad självförsörjning – åkermark ska brukas, inte bebyggas