Partiprogram 2018

Partiprogram 2018  är nu utlagt!

Partiprogrammet beskriver partiets inställning till olika frågor och fastställs årligen vid ordinarie landsbygdsmöte.

Denna version utgår från det partiprogram som fastställdes vid Landsbygdsmötet i Östersund 24-25/3 2018. Programmet har därefter kompletterats utifrån de motioner och propositioner som antogs under mötet i Östersund och höstmötet i Kolmården 11/11 2017.