Ragga medlemmar!

Det finns många medlemmar att värva där ute!

Vi har tagit fram ett kvitto för användning vid värvning. Det ska delas i två delar, nya medlemmen får det ena och du som värvar behåller det andra. Du matar in uppgifterna på  http://medlemswebb.landsbygdspartiet.org/bli-medlem  och ser till att pengarna du eventuellt tagit emot kommer rätt.

Kvitto medlemsavgift 2018

Kvittot finns även att ladda ner på medlemswebben, du måste vara inloggad.