Uppförandekoden uppdaterad

Till Landsbygdsmötet 2019 hade partistyrelsen lagt fram en proposition om justering av  Uppförandekoden

Vi har sett problem med personer från små lokala partier som vill engagera sig i Landsbygdspartiet oberoende på högre nivå, men har hindrats av skrivningar i vår Uppförandekod.

Styrelsen föreslår därför att stycket:
“Företrädare för partiet (gäller ej vanliga medlemmar) får dock ej vara medlem i något ytterligare politiskt parti eller öppet stödja något annat parti.”
ändras till
“Företrädare för partiet (gäller ej vanliga medlemmar) får dock ej vara medlem i, eller öppet stödja, något annat politiskt parti. Partistyrelsen eller årsmötet kan besluta om ett tidsbegränsat undantag, som längst gällande fram till nästa val.”

Partistyrelsen föreslår att Landsbygdsmötet beslutar att uppförandekoden ändras enligt ovanstående intentioner och att ändringen börjar gälla omgående.

Beslutas enligt förslaget, med 100% för ja.

Texten är nu ändrad och  hela Uppförandekoden finns här!