Landsbygdsmöte 2020

 

Landsbygdsmöte 2020

Årets landsbygdsmöte har hållits i begränsad omfattning på grund av Coronaläget på Åkerby Herrgård.

Till hösten kommer det att kallas till en extrastämma, (troligtvis i november) för att behandla propositioner och inkomna motioner

Till ordförande, på ett år, valdes Anders Persson. Här kommer en kort presentation av honom 

Jag heter Anders Persson och är 51 år gammal. Jag bor i en liten by som heter Löa och det ligger i norra Örebro län.  Jag har två barn en dotter som fyller 21 och en son som fyller 19. Jag lever sedan drygt 10 år i ett särbo förhållande med en fantastisk kvinna från Lindesberg. 

Jag är egenföretagare inom jord/skogsbruk och även som inhyrd mekaniker hos ett företag som heter Swecon. Innan jag blev egenföretagare så har jag gjort lite av varje som anställd bl.a resemontör i 11 år och gjort 2 FN-tjänster i Bosnien under inbördeskriget där. Jag har även jobbat 1 år som yrkesmilitär i Skövde i nått som hette Nordic battlegroup.

Jag tror på ärlighet och öppenhet och gillar “raka puckar” i alla sammanhang.  När det kommer till min politiska bakgrund så har jag varit aktiv inom Centerpartiet  (C) i ganska många år i Lindesbergs kommun. Jag har haft olika uppdrag där så som fullmäktige ledamot och vice ordförande i barn o utbildningsnämnden samt styrelseledamot i det kommunala fastighetsbolaget.

Jag lämnade Centerpartiet på grund av  att Socialdemokraterna och Centerpartiet  satt i majoritet och jag tyckte att C inte stod upp tillräckligt i landsbygdsfrågorna. Blev då med medlem i LPo vårvintern 2018 och är för närvarande ordförande för lokalföreningen här i Lindesberg.

När det gäller min syn på politik så är det att det är ett lagarbete där allas jobb är lika viktigt för att nå våra gemensamma mål. Partistyrelsen håller samman det övergripande arbetet där verksamhetsplanen är ett av verktygen som vi ska jobba efter. Det stora och konkreta arbetet sker sker huvudsakligen ute i lokalavdelningarna där det oftast finns många bra och kloka sätt att få ut våran politik och budskap runt om i Sveriges avlånga land. Partistyrelsen är här ett bra verktyg för lokalavdelningarna att få stöd av om de behöver. Därav ser jag fram emot en ökad samverkan med lokalföreningarna,  genom bland annat kontinuerliga  telefonkonferenser

Med den lilla presentationen så vill jag önska alla en riktig skön sommar./ Anders Persson  er nyvalde parti ordförande.

På mötet valdes till ordinarie styrelseledamöter på två år : Yngve Eriksson, Uppsala, Pierre Ländell, Kinda Eva Fagerskjöld, Göteborg,  Ullrik Saanum och Annica Haag, Kinda

Ordinarie som har ett år kvar är: Lars Behm, Askersund, Angelica Andersson, Sundsvall, Thomas Andersson, Hylte, Åke Karlsson, Norrköping och Erland Nilsson, Luleå (fyllnadsval ett år).

Till styrelsesuppleanter på ett år valdes: Hans Boström, Hallen  Anna Berggren, Nora ,Claes Littorin, Uppsala  Anne Cathrine Sporre Vimmerby och Magnus Malmsten, Norrtälje .