Landsbygdspartiet Oberoende stödjer Karl Hedin

Pressmeddelande

Landsbygdspartiet Oberoende stödjer Karl Hedin.

Karl Hedin har genom böcker och föreläsningar länge kämpat för att vargstammen skall reduceras. Landsbygdspartiet oberoende är det enda partiet idag som säger nej frilevande vargar i Sverige.

LPo har han inget emot vargen som sådan – det är ett spännande djur som följer sina drifter. Det är skadeverkningarna, som vargen orsakar, som både KH och LPo vill lyfta fram – allt för att möjliggöra boende och djurhållning på landsbygden.

Frågan delar tydligt stad och land. De konsekvenser och skador vargangrepp orsakar samt de ofta ickefungerande förebyggande åtgärder som staten förespråkar är orsaken till denna åsiktsklyvning. KH har skrivit flera böcker i ämnet, men en sådan röst som Hedins måste med alla medel tystas.

Miljöaktivister i storstäder står inte sällan mot vanliga människor som i sin vardag brukar jord och skog och de som tar del av den mat som kommer därifrån. Inte sällan kallas dessa för miljöförstörare och jaktgalningar trots att vi utan dem vare sig skulle ha svenskt kött eller mjölk från våra gårdar, ingen jaktvård eller eftersök av trafikskadade djur.

Dessa grupper står under stor press och har gjort under lång tid

Lagstiftningen tolkas minutiöst av handläggare vid kontroller – sunt förnuft och rimlighet förekommer sällan vilket kostar berörd part oerhörda summor i investeringar eller arbete. Våra lokala jaktlag hotas inköp av proffsjägare av statens skogsbolag om man inte skjuter av anvisad tilldelning klövdjur

Inte heller har dessa grupper något större kapital att driva motkampanjer för. Genom åtalet mot Karl Hedin har vi fått ytterligare prov på hur urbana miljöaktivister nu nästlat sig in i olika myndigheter för att där driva sina frågor. Där går det även bra att tänja på lagen. Man förhalar brottsutredningar, man gör olaglig telefonavlyssning, man manipulerar bevis.

Lyckas man inte bevisa att KH skjutit en varg eller skaffat fram gift, så vill man åtminstone döma honom för att han ”tänkt” jaga varg, när han gav sig ut i skogen en halvtimme iklädd lågskor och utan vapen.

Det faktum att KH anhölls av nationella insatsstyrkan är ytterligare en märklig detalj. Normalt är det vanliga polisen som ingriper. Nationella insatsstyrkan används normalt endast för terrorbekämpning. På frågan varför man valde denna grupp, så svarade polisen: ”Det är ju jägare”. Jägare skall således jämställas med terrorister.

Det verkar inte heller finnas några gränser för vilka kostnader och polisinsatser man är beredd till för att bekämpa denna inbillade brottslighet på landsbygden, jämfört med verklig brottslighet i städerna.

Åklagaren har nu överklagat till Hovrätten, vilket fördröjer domens laga kraft och KH s möjlighet till full upprättelse och att återfå sina vapen. Detta trots att tingsrätten i Västmanland var tydlig med att bevisningen ej räckte och friade KH på alla punkter.

Om åklagaren förlorar kommer han troligen att gå vidare till Högsta domstolen. Kan han även fördröja handläggningen, gör det ingen skillnad om KH till sist vinner målet i HD – fast då postumt. Åklagaren har nått sitt mål: Karl Hedin har aldrig mer fått lov att jaga.

Karl Hedin är för oss i dag, vad Nils Dacke var på 1500-talet eller Peder Grym för Dalkarlsupproret på 1700-talet. Vi behöver människor som orkar, kan och har kompetensen att stå upp mot galenskaper

Vi vill på detta sätt uttala vårt fulla stöd för Karl Hedin och uppmanar alla andra organisationer med landsbygdsanknytning att göra detsamma.

För Landsbygdspartiet oberoende, LPo

Utskriftsvänlig pdf finner ni här