Bygdepeng?

Motion – Bygdepeng  

Bakgrund  

Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort eller by och kan möjliggöra idéer om hur man vill utveckla en bygd. 

Vill man göra en mötesplats och försköna den med blommor, parkbänkar. Kanske bygga ett utegym eller anlägga en brygga, vandringsled, skapa aktiviteter som samlar bygden och bidrar till ökad trivsel. Flera kommuner i Sverige har bygdepeng.

Bygdepeng ska vara till glädje för alla  

Bygdepeng är till för projekt som är förankrade i bygden. Projekten ska spegla vad invånarna i området vill utveckla och göra tillsammans. Bygdepeng ska komma alla invånare i bygden till del och den förening som ansöker behöver vara öppen för alla. Alla föreningar kan ansöka om bygdepeng, finns det flera föreningar i området behöver man samverka via byalaget. En budgetpost bör införas i kommunens budget ex 3-400 000/år. Maxbelopp för ansökan för respektive projekt bör fastställas ex 100 000 kr/år och byalag. Endast pengar för framtida aktiviteter/investeringar bör kunna sökas, vilket innebär att pengar ej kan sökas retroaktivt. Regler för utbetalning och redovisning bör finnas med som villkor t. ex att delbelopp utbetalas och redovisning sker innan slutbetalning sker. Varje år är sista ansökningsdag, de handlingar som ska vara samt att de som kan skicka in en ansökan är antingen firmatecknare eller av den som genom styrelsen har fått i uppdrag att göra ansökan.  

Landsbygdspartiet oberoende föreslår kommunfullmäktige 

att ge kommundirektören uppdrag att arbeta fram villkor för bygdepeng . 

att pengar snarast avsätts i budget för bygdepeng 

Landsbygdspartiet oberoende 

Pia-Maria Johansson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *