Digitala verktyg, bra eller dåligt?

Mac HD:Users:ingawall:Dokument:Inga:Landsbygdspartiet:LPo Riktiga Loggan.jpg

Kommunfullmäktige i Nora

Datum 2024-02-12

Interpellation från Bengt Magnusson, Landsbygdspartiet oberoende, Nora.

Frågan till kommunalråden Anna Karlsson, Dan Pierre och Mikael Wahlberg.

Utvärdering av införandet av digitala verktyg för politiker och tjänstemän

Sedan en tid tillbaka har politiker i Nora kommuntilldelats en Ipad samt en så kallad politikeradress. Där ges information, uppgifter och handlingar. Det ger också innevånarna i Nora en möjlighet att kontakta politiker.

Digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna för vår tids förändring och det skapar såväl möjligheter som utmaningar för demokratin. Digitalisering kan skapa bättre förutsättningar för människor att mötas, träffas, fatta beslut och utveckla demokratins verktyg, metoder, pro-cesser och funktion.

Det har framförts att tack vare digitaliseringen av handlingar till bl.a. fullmäktige, nämnder och utskott har det underlättat betydligt för tjänstemän och det finns vinster ekonomiskt också för vår miljö.

Frågor bör ställas är om vi som politiker är nöjda med systemet, är det besparande, fungerar det, finns tillräckliga kunskaper för användandet, är redskapen tillräckligt fungerande och finns tekniska kunskaper för att använda verktygen på ett bra och ändamålsenligt sätt?

Då förändringar görs bör de också utvärderas, vilket väl borde göras genom en undersökning riktad till politiker och tjänstemän, eller tror sig kommunalråden kunna svara på frågan om graden av nöjdhet med digitala verktyg inom politiken?

Dag som ovan

Bengt Magnusson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *