322
Landsbygdspartiet förordar stimulans till nyttjande av betesmarker genom ökad betesersättning och upprustningsstöd för de hagmarker som vuxit igen. Vi vill se fler betesdjur och öppna hagmarker. Betande djur är bland det bästa vi har! Artrikedomen på mulbetade marker är svårslagen och att markerna binder kol på ett effektivt sätt ger dubbel miljömässig vinst.Mer betesdjur kräver ett lägre rovdjurstryck och inga frilevande vargar.
... See MoreSee Less

View on Facebook

På landet hjälper man varandra❤❤❤ ... See MoreSee Less

Bönder sluter upp för drabbad kollega

Många bönder samlades igår för att stötta och erbjuda hjälp efter torsdagens storbrand.
De cirka 80 djur som räddades undan branden i Hajom kommer snart att ha tak över huvudet igen.
– Jag är väldigt tacksam för all hjälp, säger lantbrukaren Gunnar Andersson.
Dagen efter storbranden samlades bönderna i trakten på Puben i Hajom. Det brukar man göra varje fredagsförmiddag.
Men det här gången var det ingen vanlig fredag. Nu trängdes fler än vanligt runt kaffebordet, omkring 22 personer.
Alla ville visa sitt stöd och flera ville erbjuda sin hjälp så att djuren kommer under tak.
– Jag har plats i min lada, men jag kan inte ta emot kvigkalvar, sa Johan Ring.
– Jag har också plats, sa en annan runt bordet.
Nu står det klart att djuren inte behöver gå ute dygnet runt så länge till. Några kan Gunnar Andersson ha i en annan lada som han har. Övriga får plats på två andra ställen.
Johan Ring håller på att bygga ut och berättar att han just nu har fler platser än djur. Han kan emot 20-30 stycken
– Det är självklart att hjälpa till om man kan. Djuren går i första hand, säger han.
I en annan ladugård som i dag står tom finns det plats för 38 kor. Där finns både mjölkmaskiner och tank. Ägaren hörde av sig till Gunnar Andersson i torsdags kväll.
– Det blev klart nu idag, så det känns väldigt skönt, säger Gunnar Andersson.
Han säger att han är tacksam för stödet från sina kolleger och räknar med att flytten blir de närmaste dagarna.
Närmast gäller det att se till att djuren ute på ängen får mat. Därför skulle foder köras ut senare på dagen.
– Vi är några stycken som ska hjälpa till med det nu. En annan har lånat ut sin traktor, för den brann ju inne, säger Johan Ring.
Lantbrukarna runt bordet är vana vid att hjälpa varandra, men för det mesta är det på ett annat sätt.
– Gårdarna är ju inte så stora häromkring, så man får ju hjälpas åt med maskiner och djur när det behövs, säger Johan Ring.

Johan Ring har plats för 20-30 djur i sin lada.
Runt bordet minns bönderna andra bränder i trakten, men det var länge sedan det var en sådan här stor.
1949 brann både hus och ladugård ner i Mellby. Den gången kunde varken kor, hästar, ungdjur eller grisar räddas – till skillnad från branden i torsdags.
– Huvudsaken är ju att inga djur eller människor kom till skada den här gången, säger Kurt Frilén, som också är ordförande för LRF i Mark.
Han var en av flera bönder som tog sig till brandplatsen i torsdags.
– Men den här gången kunde vi ju inte hjälpa till för att det gick så snabbt, säger han.
Gunnar Andersson minns inte hur det gick till när han under tio minuter fick ut alla djur ur ladugården.
– Vi är väldigt imponerade av hur han lyckades med det, säger en annan av kollegerna runt bordet.

Källa: BT

View on Facebook

323
Strandskyddet fyller en viktig funktion i storstadsnära och överhettade områden vid kusterna och vid våra insjöar. Permanent boende på öarna i skärgården och vid sjöar och vattendrag i inlandet är avgörande för en levande landsbygd. Det är viktigt för kulturlandskapets mångfald och för besöksnäringarna. Landsbygdspartiet vill kraftigt underlätta för strandnära byggnation i utpräglade landsbygdsområden.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Jill regerar! 💪👍🇸🇪❤️ ... See MoreSee Less

View on Facebook

Välkommen
Daniel Jacobsson.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Morrn! Såg i en annan grupp att Lpo inte ville jobba för app-doktorer. Kan det inte vara bra när man har långt till en doktor, eller så man slipper sitta på vc och vänta? Är det inte bättre att landstingen utvecklar egna appar än de privata som finns, typ Kry? Landstingen får tydligen en hiskelig räkning från Kry när någpn använder sig av den. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Att beakta innan ni nu kommer att kalla mig rasist, så ligger Sverige i toppen av länderna med flest våldtäkter per år.
Det är verkligen ingen fin placering för ett välfärdsland som Sverige.
Men på senare år har vi även blivit ett väldigt lättkränkt och känsligt folk som skriker och gapar om det mesta vi vill ha bättre utan att jobba för själva, vi ska mest ha fina rättigheter utan att tillföra nåt själva och utan eget ansvar, vi vill bara ha och ha, och utöver det så ska vi som ensamt land rädda hela världen, samtidigt som det skriks om att vi ska lägga ner våra lantbruk som förser massorna med mat.
Vi värnar om allt utom våra egna.
Just nu hängs en efter en ut i kampanjen metoo och alla mer eller mindre har tydligen varit utsatta för nån kränkning som nu måste ut i lyset.
Självklart är det bra att lätta sitt hjärta men var går gränsen ?
Finns det nån gräns till att göra mer skada än nytta?
Hur mycket behövs det för att klassas som kränkt?
Kanske vi ska förbjuda att ge varandra en kram och ett vänligt ord också så inte nån av parterna känner sig utnyttjad och kränkt?
Räcker det med en kram, klapp på axeln som råkar vidröra bh bandet eller var går gränsen för jag ska kunna ifrågasätta nån och känna mig kränkt ?
Det konstiga är att det är mest " berömda" människor som verkar drabbas hårdast om man ska tro pressen, både offer och
förövare. Det kanske förklarar varför inget fokus läggs på dessa kvinnor och barn som verkligen har fått sina liv förstörda pga grova våldtäkter med en eller många förövare.
Kan bara ana hur dom känner i denna kampanjen där var och varannan människa är kränkt på ena eller andra viset.
Denna kampanjen måste vara som ett stort öppet sår för dessa människor som blivit så totalt svikna i det svenska rättssamhället där förövarna till 90% går fria och kan fortsätta sin framfart, medans offret står ensam och utlämnad kvar och kanske aldrig mer kan lita på varken rättsväsendet eller en man.
Samtidigt står vår statsminister och tar med kraft i stämman öppet avstånd från sexuellt ofredande i riksdagshuset och i EU sammanhang, ja självklart sitt " eget" folk !
Självklart har han rätt i det men vad görs i kampen för alla vanliga människor som fått sina förstörda i grova våldtäkter utförda av en eller flera män.
Jag ger mig inte in i diskussionen om det är svenska eller utländska män som utför dessa så smutsiga handlingar som jag vet att även merparten av alla män känner avsky inför.
Men vi kan ALDRIG blunda för att våldtäkterna har ökat katastrofalt sista åren, om det beror på flyktingströmmen eller som vi nu i denna kampanjen kämpar på för att plocka fram våra egna svenska män som förövare får nog var och en fundera på.
Varför är straffet så skitigt lågt för våldtäkt, är vi på väg tillbaka i århundradena där kvinnan stod lägre än mannen.
Vill vi tillbaka till den tiden ?
Oavsett ljus eller mörk förövare så ska straffet vara så kännbart så man tar det i beräkning innan " lustan" faller på.
Och för nyinkomna medborgare borde väl straffet vara omedelbar utvisning ?
... See MoreSee Less

View on Facebook

Spännande uppfinning ... See MoreSee Less

When will we begin to really get behind more technologies like this?

View on Facebook

Befinner mig på Naturbrukskonferensen i Broddetorp. Mycket intressant och intressanta kontakter. Visste inte att det fanns så många gräsrotsorganisationer. Här är Fäbodbrukarna, Småbrukarna, Jordens vänner, Familjejordbrukarna, NOrdbruk, Folkaktionen ny rovdjurspolitik, Djurens vänner, Framtiden i våra händer, FIAN, Miljöpartiet, Landsbygdspartiet oberoende, Små Frön.... ... See MoreSee Less

View on Facebook

Mäktigt! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Betyg? vad tycker vi om det, står inget i partiprogrammet ... See MoreSee Less

View on Facebook

TV Licens Publik Service politiskt bakbunden?
Det är mångt mycket fler som inte har tv eller tillgång till tv än enligt Radiotjänst egna beräkningar. Den nuvarande avgiften håller inte, vi ser hur andelen som säger upp sitt tv-innehav ökar hela tiden. Enligt undersökning 2013 hade redan då 6 utav hundra hushåll valt bort Tv:n alltså 324.792 st hushåll som nu får lägga sig platt och därmed tvingas betala för de övriga allmänna intresset att få titta på tv. Frågan är om detta skulle kunna anses som olagligt, då det straffar och diskriminerar en grupp som man nu skulle kunna betrakta som en minoritet utav svenska folket att berövar deras möjlighet att på ett demokratiskt valfritt sätt kunna påverka eller visa sitt missnöje? Vilket inte brukar ses med blida ögon.

En minoritet är en grupp som har färre medlemmar i förhållande till en konkurrerande grupp (majoriteten). Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och gäller då också svenskar.
Att ej förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv. Att få bekänna sig och utöva sin egen religion, eller att använda sitt eget språk (International Covenant on Civil and Political Rights, SÖ 1971:42).
Bestämmelsen innebär ett förbud mot diskriminering, men också en skyldighet för staten att positivt stödja minoriteternas strävanden att bevara sin särart.
Alltså man får då inte bestraffa eller begränsa genom att ålägga dessa minoriteter rätten till sitt kulturliv för något som inte ingår eller ens nyttjas. Då detta inte är ett brott i sig. Eller har det numera blivit som så, att det anses som ett brott att inte titta på TV? Och att alla som jobbar måste betala böterna?
Det är ju ändå minst 425 milj kr årligen från denna grupp ( beräknat på nya taxan) som skulle kunna berika deras kulturliv, men som de i stället nu måste betala för att berika andras kulturliv, Och summan är ju förstås mycket större, då det kan tänkas finnas fler än en från samma hushåll som måste betala.

"Kapitalinkomster lär ju inte inte heller ingå vid beräkning av avgiften. Skälet påstås vara
att kapitalinkomster deklareras i efterhand och att skatt på kapitalinkomster
inte kan tas ut löpande såsom förvärvsinkomster.
Pension ses väl då som bidrag och beskattas inte? Nej, pensioner ingår och är underlag till skatt. Ja alltså i så fall en klassfråga verkligen! Då det även visat sig att många ur den övre klassen inte heller tidigare betalat sin TV-licens och lär inte heller längre behöva, om de nu inte får för sig att göra ett dagsverke och sen tråka ta betalt ca 130,000kr för det.

Flertalet har nu åsikten angående skatten att ”Det är bra och redan så mycket man betalar för ändå som man inte använder såsom Vägar, kultur, sport, mm! Men inte ska man gnälla för det. Det blir ett bättre samhälle! Blir rättvisare nu!” Jag skulle snarare våga påstå motsatsen.
Det är rent absurt att tycka att alla som inte har tv, ska betala för att några som har tv men inte betalar sin tv licens, att då kalla detta rättvisare? För mycket riktigt, vi betalar redan nu så mycket via skatterna som vi inte nyttjar eller flertalet har någon större glädje av, speciellt vi som bor på landsbygden, vi är redan hårt beskattade och straffas redan hårt för detta, utöver det vi redan får betala.
Till exempel Operan (466 miljoner), Dramaten (231 miljoner), Riksteatern (263 miljoner), med mera. Men detta är nedgrävt i den allmänna statsbudgeten. Nu får vi en specialskatt som tydligt visar vad TV/Radio kostar istället för att man låtsas som att det är en "avgift".
Public service kostar nämligen en bra bit över 7 miljarder per år! Medans polisen går på knäna och försvaret är underfinansierat, så är det en usel prioritering. Man kan börja med att kapa ner detta till hälften. Rättsväsendet skulle kunna göra mycket nytta med de 3,5 miljarderna.

Ända fram till slutet av 70-talet fanns både tv och radiolicens. De som bara hade radio betalade endast en radiolicens, de som hade både tv och radio behövde bara betala tv-licens.
År 1978 slopades den särskilda ljudradioavgiften och 1990 togs även färgtillägget för TV':n bort. Sedan dess har det bara funnits en slags tv-avgift, för innehav av tv-mottagare. I slutet av 80-talet tog Radiotjänst i Kiruna AB över administrationen och faktureringen av tv-avgiften från dåvarande Televerket. Den 1 januari 2010 bytte avgiften namn till radio- och tv-avgift .
Och så här låter tongångarna i dag: ”Tillsammans ser vi till att vi har oberoende radio och tv i Sverige”. ”Ingen politisk påverkan”, - ”Fri från reklam”, - ”Oberoende TV och radio”, - ”Sätt upp en betalningsplan”.”
Så inte är väl TV och Radio så värst oberoende i alla fall inte utav varandra vilket nog hade varit att föredra av flera skäl. Alltså det var nog bättre förr :-) och framför allt rättvisare.

Att inte betala Tv licens och kunna kasta ut tv;n är/var folkets enda sätt att kunna visa sitt missnöje angående publik service. Nu tar man bort den möjligheten, Alla får nu betala utan att kunna påverka, att då kalla detta publik service?
Att dessutom även Finansieringsformen med en radio och tv avgift och en direktkopplingen till allmänheten och publiken nu försvinner helt genom den nya finansieringsformen via skatt.
Skulle det vara statligt finansierat via skatten får vi istället en media som styrs av sittande regering Vilket inte ur folklig medborgerlig demokratiskt synvinkel bådar gott då man dessutom nu också är i full färd med att göra om lagens Yttrandefrihetsgrundlagar genom att tillåta censur, att dessutom svensk media inte längre behöver ägas utav svenska nationaliteter

Och formulerat i inledningen till det nuvarande sändningstillståndet står: ”Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.” Och frågan är kan den verkligen det?

Ett avskaffande av nuvarande finansiering av public service och i stället med en finansiering via skattesedeln kan spara mångmiljonbelopp åt Sveriges kommuner ?
TV och tillhörande TV-avgift ingår nämligen i den sk socialbidragsnormen och utan TV-avgift kan kommunerna nu spara in 2.340:- SEK per hushåll på sk försörjningsstöd. den stora besparingen ligger inte i att avskaffa Radiotjänst nuvarande finansiering, utan i att kommunerna inte längre behöver betala 2.340:- SEK per hushåll med försörjningsstöd och år i enlighet med socialbidragsnormen. Istället kommer en skattefinansiering göra att socialbidragstagare utan inkomster får gratis TV utan att kommunen ska betala.

Och snart kommer även staten sluta finansiera de flyktingar som fått uppehållstillstånd efter asylkrisen 2015. Därefter är det kommunerna och kommunalskatten som ska betala försörjningsstödet till 10 000-tals nya hushåll.
Om vi lågt räknar med 20 000 hushåll enbart pga 2015, så landar kommunernas räkning enbart för TV-avgiften på 47 miljoner. Redan innan asylkrisen 2015 tog det cirka åtta år innan hälften av alla som berättigats uppehållstillstånd börjat jobba minst en timme i veckan.
Redan 2015 fick enligt Socialstyrelsen 226.511 hushåll försörjningsstöd och i socialbidragsnormen ingår nämligen att kommunen ska betala för TV-licensen.
Det är tydligen nödvändigt för en överlevnad att kunna inneha en TV.
226.511 hushåll på försörjningsstöd kostar kommunerna 530 miljoner, mer än en halv miljard kronor om året i TV-avgift. Detta givet att samtliga 226 511 hushåll fick försörjningsstöd under hela 2015, vilket sannolikt inte är fallet. Principen att kommunerna kommer spara antagligen hundratals miljoner kronor kvarstår.
TV-avgift ingår ju i så kallat skälig levnadsstandard dvs. del av socialbidragsnormen. Borde alltså finnas en möjlighet för sparsamma kommuner att nu då sluta betala för en utgift som inte finns?

Och jag återkommer åter igen till frågan, om nu public service verkligen kan bedrivas både oberoende och självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället? MR-Landsbygdspartiet Skåne.21/10-17 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Välkomna våra nya medlemmar:
Nelly Petersson,
Elin Ståhl,
Birgitta Persson,
Anders Gillberg,
Bengt Södergren,
Stefan Strandljung,
Tina Sjöberg,
Thomas Kristiansson,
Pontus Westerholm
... See MoreSee Less

View on Facebook

Hej!
Jag undrar vad som finns (rutiner, resurser) till att utbilda medlemmar och blivande fullmäktigeledamöter i partiprogrammet? Vi går till val och det känns som om det kan vara nödvändigt att höja kunskapen om hur och vad vår politik ska fokusera och handla om!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Arne Gunnarsson och jag på årets Naturbrukskonferens i Broddetorp. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Hur ställer sig LPo till att politiker och chefer inom offentlig sektor innehar aktier i privata företag? ... See MoreSee Less

View on Facebook

Måste bara rapportera en liten god nyhet.

Lite sådär en lördagkväll när man varit på en middag hos svågern o vi grabbar (gubbar) sitter o surrar lite efter middagen.

Känner att svågerns jobbarkompis, som iofs ska sluta , verkar rätt "Landsbygdspartistisk" i sina åsikter. Så vid ett lämpligt tillfälle, sticker jag åt honom en LPo-folder och vi fortsätter prata om ditt o datt. Ser att han öppnar o kikar lite, vi pratar lite till, kikar lite till o pratar lite till. Sen när det är dags för hemfärd, så frågar jag om han gillade nånting i foldern. - I princip allt svarade han :-)

Så gott folk, tag lärdom av detta. Gå aldrig bort nakna! Dvs ha alltid minst en LPo-folder i bakfickan ;-) ... See MoreSee Less

View on Facebook

324 (Dagar kvar till valet)
Lpo anser att Staten ska ta ansvar och kostnader för bortforsling av fordon, material, sanitära olägenheter, miljöfarligt avfall och annat som markägare drabbas av utan egen förskyllan. Marken ska vara städad inom fyra veckor efter anmälan och staten ska kunna rikta ersättningskrav mot de som skräpat ner.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Är detta början på slutet för industriell hampa odling inom Sveriges gränser? Eller vad är det som döljer sig bakom ett sådant här ingrepp? ... See MoreSee Less

Hej kära kunder,

I morse vid 9-tiden fick vi besök av över tio poliser i vårt kontor i Falköping. Alla produkter beslagtogs med misstanken om att de är olagliga. Även de THC-fria och icke-ätbara produkterna beslagtogs, som t ex vår hampafröolja, djurfoder och hudsalva som smörjs på ömma muskler. Hela verksamheten står nu still.

Läkemedelsverket, som inte har någon juridisk befogenhet, har sagt att produkter med minsta spår av THC är olagliga. Högsta domstolen har däremot fastslagit att industrihampa aldrig kan vara narkotikaklassad. Våra produkter har alltid tillverkats av just industrihampa, odlad av svenska bönder med licens. Därefter har vi extraherat hampans cannabinoider genom att blanda växtdelarna med varm olja. Vi har alltså inte lagt till något annat än olja.

Vi förstår därför inte varför Polisen väljer att agera på detta sättet, i synnerhet när vi funnits här i tre år utan några som helst invändningar från myndigheterna. Förutom att tömma hela verksamheten på produkter beslagtogs till och med våra mobiltelefoner. Allt detta istället för att göra ett vanligt stickprov. Vi kan därför inte uppfatta detta som något annat än ett försök att sabotera för alla de tusentals människor som fått ett bättre liv tack vare CBD.

Produktionen kommer stå still tills myndigheterna är klara med sin utredning vilket kan ta allt ifrån några veckor till flera månader i värsta fall. Om vi får tillbaks produkterna är det en riktig milstolpe och äntligen ett tydligt bevis på att CBD-olja tillverkad på industrihampa inte kräver någon form av recept. Vi hoppas därför att denna situation i slutändan kommer leda till något gott.

Vi ber nu om ert stöd för att allmänheten ska få upp ögonen för vad som har hänt och för att sätta press på myndigheterna. Kommentera detta inlägg med hur ditt eller någon anhörigs liv förbättrats av CBD och dela inlägget så att vi får så stor spridning som möjligt. Tillsammans kan vi påverka hur denna historia slutar.

Vi kommer inte att ge upp!

Hälsningar,
Teamet på Scandinavian Hemp

PS: Så fort vi får grönt ljus kommer tillverkningen rulla igång igen och vi kommer skicka med en extra flaska med varje beställning. På så sätt kan man ge bort en flaska till en vän eller familjemedlem som ännu inte provat CBD.

View on Facebook

Inte så konstigt egentligen med tanke på alla gifter mot ogräs och skadeinsekter som vräks ut tillsammans med den monokultur i megaformat som råder över en stor del av världen i dag. Alla gifter skall ju ta vägen någonstans, oftast rinner de ut i vattendrag och vandrar ned till grundvattnet. "Ogräs, bla olika vilda blommande växter blir allt färre.Minns att utsädet inte var helt rent och i kornåkrarna blommade blåklint bland annat när jag var liten. Monsanto är en stor bov i dramat tillsammans med korrumperade myndigheter med kontrollansvar.

133 SVT Text Lördag 21 okt 2017
UTRIKES PUBLICERAD 21 OKTOBER

Insektskatastrof i Europa

Nära 80 procent av alla flygande
insekter tros ha försvunnit från
centrala Europa de senaste 30 åren.

Nedgången beskrivs av forskare som
katastrofal, och misstänks bero på
utökat jordbruk och bekämpningsmedel.
Hela ekosystem kan vara hotade.

-Om vi förlorar insekterna kommer
allting att falla samman, menar Dave
Goulson, en av forskarna bakom studien
som bedrivits i Tyskland.

Forskarna menar att resultaten kan ses
som en trolig fingervisning för situa-
tionen i jämförbara länder i Europa. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Hur länge skall kraftbolagen med statens goda minne debitera sina kunder samma avgifter år ut och år in...? Har vi inte betalat detta el-nät snart...?? +moms på energi-skatten etc etc... ... See MoreSee Less

View on Facebook

Dagens unt ... See MoreSee Less

View on Facebook

325
Översiktsplaner måste kunna ändras och man ska kunna låta det sunda förnuftet råda. Vi vill ha en snabb och förenklad handläggning av bygglov. Vid till exempel uppbyggnad efter brand ska byggnadslov inte behövas för uppförande av liknande byggnad. Vid utskick till grannar ska endast yttre beskrivning av byggnaden lämnas.
Endast de som bor permanent inom kommunen ska ha rätt att överklaga bygglov, planändringar och andra kommunala beslut.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Ser "högervridningen" i debatten och vill ställa en fråga!
Vad är det som gör en liberal, socialkonservativ eller kapitalistisk diktatur bättre än en socialistisk eller kommunistisk diktatur?
... See MoreSee Less

View on Facebook

Dom rovdjurskramande myndigheterna och deras svans får nog snart problem att hävda sej, det här med skenrättegångar måste väl vara dödsrycken ... See MoreSee Less

View on Facebook

326
I hela landet sväller storstäderna ut över omgivande marker, bra åkerjordar bebyggs och asfalteras. Vi anser att åkermark helst ej ska bebyggas.Landsbygdspartiet kräver att när värdefull åkermark ska tas i anspråk för bebyggelse eller vägändamål ska tillståndsprövning inte göras av enskilda kommuner utan av lämplig myndighet på högre nivå. Regeringen utser lämplig myndighet som har att bedöma Sveriges försörjningsberedskap i en krissituation när importen inte kan förväntas fungera. Se 3:e kapitlet §4 i Miljöbalken.
... See MoreSee Less

View on Facebook