Nej! ... See MoreSee Less

View on Facebook

... See MoreSee Less

View on Facebook

Funderar lite över den nya planerade höghastighetsbanan.
Bortsett från immissionseffekterna och de inskränkningar som kommer att ske i äganderätten, med skäl som riksangelägenhet, så är det ändå en ökning av statsskulden med 350 miljarder.

Är detta en investering som staten ska göra när vi har så stora eftersatta områden, inte minst inom landsbygdspolitiken?

Låt istället statsmakterna sätta upp regelverket och låt privata investerare bekosta det hela och som sen finansieras via biljettintäkterna.

På grund av hastigheten och löpande kontinuerligt underhåll och städning kan den här banan bara användas dagtid och dessa tänkta statliga investeringar bör istället läggas så hela landet får ta del av detta, inte bara en liten "elit" som vill tjäna några minuter i restid. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Storstadsproblem Nänä
Finns även förorter, problemområden och problemhus i "småstäder" landsbygd och glesbygd ...Men pratar vi om dem, pratar rikspolitikerna om dem ?
... See MoreSee Less

View on Facebook

Enhetschefer i Sollefteå fick mail från sjukhusdirektören Nina i Sundsvall, om att personalen inte fick bära knappar för stöd till BB ockupationen! Här är deras svar. ... See MoreSee Less

IVA Sollefteå sjukhus hälsar Nina Fållbäck en glad midsommar🌞🌞🌞

View on Facebook

Glad midsommar allihopa🇸🇪🎉🇸🇪 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Bra Mike Bonnier. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Jo, de vore något för Sverige, Samma Af och a-kassa krav, samma sjukpenningsregler, utan undantag för alla.... Arvode skall likställas och beskattas som lön ... See MoreSee Less

Don't you want Congress to get the same healthcare as the rest of us?

View on Facebook

Trevligt husdjur jag har eller hur? Kul när de mer eller mindre är i trädgården med barn, katter och hundar. ... See MoreSee Less

View on Facebook

LPo agerar för landsbygdens invånare! 😀 ... See MoreSee Less

View on Facebook

www.facebook.com/story.php?story_fbid=1723121794370006&id=100000166077128

Läs om en samekvinnas tankar ... See MoreSee Less

Jag vet inte var jag ska börja, men jag känner mig trött i själen, för jag duger visst aldrig som jag är. År ut och år in ska jag bevisa inte bara för mig själv utan en hel församling män att min insats i renskötselarbetet är lika värdefullt. Jag har aldrig vågat ta plats. I det kollektiva har jag fostrats in i min kvinnoroll som innebär att jag ska ansvara för markservice och underlätta männens arbete i fält. Som en självuppfyllande profetia har jag anpassat min roll i renskötseln utifrån den kollektiva förväntningen på mig som kvinna. Anläggningar och arbetssätt är utformade för att fysiskt passa män vilket innebär att kvinnor måste vara duktigare än män för att lyckas i praktiken. Det är svårt när någon annan dikterar villkoren utifrån helt andra grundförutsättningar än vad jag har. När någon utifrån sina egna krav på sig själv ställer krav på mig är det svårt att leva upp till dem. Jag är trött på att samhället aldrig ställer upp för att förbättra grundvillkoren för kvinnor i rennäringen. Jag är trött på tomma ord, meningslösa jämställdhetsprojekt och ett samhällssytem som sviker kvinnor inom rennäringen men hänvisning till näringens interna angelägenheter. Män som med gott samvete på en strukturell nivå diskriminerar kvinnor för att utöva makt och begränsar kvinnors möjlighet att försörja sig inom rennäringen. Trött på politiker som röstfiskar utan att göra ett enda skit! Villkoren för kvinnor i rennäringen dikteras av män utifrån en konservativ kolonial maktstruktur! Som barn har både tjejer och killar samma värde men behandlas olika. Jag har aldrig förrän nu förstått varför killar blir bättre lassokastare än tjejer. Att tex pojkar som deltar i kalvmärkning uppmuntrats på ett helt annat sätt än flickor. När vi, flickor blir kvinnor och pojkar blir män förändras våra positioner. Vi kvinnor förväntas lämna plats och utrymme till fördel för män samtidigt som kraven för att få vara med på lika villkor är omöjliga i praktiken. Min själ är trött och jag orkar inte längre vara tyst! LÄS O DELA

View on Facebook

Tänk nu har det gått upp för miljörörelsen att elbilar inte är speciellt miljövänliga ... på Aktuellt nu. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Suck och stön..... ... See MoreSee Less

View on Facebook

jaha ja , självberöm luktar illa ju! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Landsting/Regionfullmäktige anlitar vakter vid sina möten i Härnösand pga BB ockupationen. En fredlig ockupation som pågått sedan 30 januari....maktens rädsla kostar skattebetalarna extra förutom indragen sjukvård. Suck! ... See MoreSee Less

Ådalsborna är så farliga så nu måste VI skattenetalare betala för dessa vakter när det är fullmäktige 😜

View on Facebook

LPo kommer att gå till val bland annat under devisen "Sunt förnuft i politiken". Det finns nu T-tröjor att köpa med denna text hos Tapirdesign. Vill ni hellre välja någon av de andra varianterna "Utan landsbygden stannar Sverige" eller "På väg mot Riksdagen" så går det också bra. Tips till killar - välj gärna slimmad modell ifall ni inte har en väl tilltagen mage........ ... See MoreSee Less

View on Facebook

Vad tycks om den nya kemikalieskatten och dyrare elektronik? Är det en insats för miljön? Eller kommer svenska företag förlora på det samtidigt som folk kommer att köpa sina produkter från utlandet? ... See MoreSee Less

View on Facebook

Köper gärna ett par affischer med Landsbygdspartiet logga att sätta upp i Närtuna. Går det? ... See MoreSee Less

View on Facebook

HELA SVERIGE SKA LEVA!

Ett småskaligt kustfiske främjar hållbara fiskuttag och skapar arbetstillfällen i våra kustsamhällen och är avgörande för bevarandet av en levande kust och skärgård. Då det småskaliga fisket som är en viktig utvecklingsfaktor och aktör för att nå målet med ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskeresurserna och en levande landsbygd. Hittills har detta enbart resulterat i utredningar. Det svenska småskaliga och kustnära fisket har utretts otaliga gånger – nästan till döds! Nu är det dags att agera. Man får nu snarare känslan av att utredning efter utredning snarare är ett sätt i att kunna vidhålla och säkra sina egna inkomster? För faller EU samman kan det innebära en katastrof för politikerlönerna inom hela unionen.

Nya regler ska öka lönsamheten för svenska yrkesfiskare, men lagändringen slår mot dem som inte har råd att satsa. Det innebär att den tynande fiskarkåren kan minska ytterligare.
Minskningen av fiskekvoten för torsken i västra Östersjön drabbar Skånes kustnära redskapsfiske hårt. I oktober beslutade EU:s fiske- och jordbruksministrar att 2017 års kvoter för torskfisket i västra Östersjön skulle minskas med 56 procent. I de östra delarna blev minskningen 25 procent.
Den svenska räkkvoten skärs ned med tio procent mitt under en gällande fiskeriperiod.
– Det är forskare i internationella havsforskningsrådet, ICES, som använt en ny beräkningsmetod och kommit fram till detta.
Fiskefonden i EU, har dessutom nu 1,5 miljarder i kassan som företagen kan söka pengar ur fram till 2020, som hjälp för att diversifiera sin verksamhet. Vilket kan vara intressant i att veta. Frågan blir ju då per automatik vilka företag då?

Havs- och vattenmyndigheten är en kunskapsorganisation Där totalt 270 och utav majoriteten anställda har högskoleutbildning, främst inom naturvetenskap och samhällsvetenskap och lyder direkt eller indirekt under EU och direktiven om hållbar utveckling. Och de är bl.a. de som ansvarat för de regler som tvingat kommunerna att tvångsansluta fastighetsägare till VA och samtidigt hindrat kommunernas glesbygder i att kunna expandera. Så inte är väl det här någon större skillnad när det gäller Svenska fiskeriet? Men vad kan man förvänta sig utav en flock människor som inte lever i verkligheten och med huvudet fortfarande djupt nere i böckerna bland paragraferna,. Blir som att en blind ska försöka leda en höna, medans vi andra bara står och tittar på och låter det ske..

Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de regler EU:s institutioner beslutar om.
Om Sverige inte följer reglerna kan landet dras inför EU-domstolen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller. Inom vissa områden får Sverige inte lagstifta över huvud taget, till exempel inom handels- och konkurrenspolitiken. där har EU ensam beslutanderätt. I andra frågor, får Sverige lagstifta om inte EU redan har gjort det. Inom områden som kultur och hälsa lagstiftar Sverige själv. I övriga frågor får EU inte lägga sig i, till exempel den svenska bostadspolitiken, storleken på pensioner, skolsystemet och vilka energikällor Sverige använder sig av.

Sverige är en viktig marknad för Norge men tydligen inte för Sveriges fiskare?
Fiskberedningsindustrierna i Bohuslän får 80 procent av fisken från Norge och faktum är att mycket av industrin där ägs av norska intressen.
Man kan säga att 80 procent av handeln med fisk är reexport av norsk fisk, de importerar fisk för 37 miljarder och exporterar fisken beredd för 32 miljarder. Säger väl en hel del om hur det står till med den delen av Sveriges fiskeri ? Rätta mig gärna om jag har fel. Och för alla de som håller på med jordbruk och djur har kanske lättare att känna igen och förhålla sig till följande text..

En liten inblick o sammanställning angående Kustnära yrkesfiske i Sverige som har genom EU-direktiv och Havs och vattenmyndighetens försorg och genom deras förordningar och hårt reglerade kontroller blivit för många fiskare en dålig lönsamhet. Tex. Systemet med tillståndskrav för den som ska köpa mer än 10 kilo fisk direkt vid båtarna, vilket hämmar denna försäljning av fisk som ger bäst pris för fångsten. Antalet fiskedagar som tillåts är alltför lågt, det har gjort att det kustnära fisket vissa år inte har kunnat utnyttja de kvoter av torsk som de tilldelats. Trots att det vid tillfällena varit god tillgång på torsk.
Fiskarna har krav på sig att till Havs och vattenmyndigheten i god tid innan fiskebåten går i hamn anmäla när och var de ska gå i hamn och vilken mängd fisk av varje slag de har med sig. Sker avvikelser från landningstidpunkten eller om fiskmängden inte är korrekt påför myndighetens kontrollanter straffavgifter som är orimligt höga där små avvikelser i tid och mängd inte beaktas av kontrollanterna eller vid myndighetens prövningar av klagomål. Alltså detalj reglering utav kontrollobjektet.. Och ve den som kommer i onåd hos kontrollanten då finns det inga marginaler alls. Utan det blir nu snarare en förrättning som ska gå med vinst till myndigheten och som kontrollobjekten nu ska finansiera. När man både hör ser och läser om detta så inser man snabbt att något är riktigt fel här. Att vi Svenskar är alldeles för tama som tillåter oss hunsas på detta vis inte konstigt vi kallas för det sovande folket. Jag kan bara inte låta bli

När det gäller säl
Havs och vattenmyndigheten rapporterade 2014 att den totala
ekonomiska skadan beräknat på infiskningsvärde
enligt loggböcker och kustfiskejournaler uppgick till ca 33,3
miljoner kronor per år. Skadorna minskade inte under 2015 - 2016.
Vidare framgick att antalet gråsälar i Östersjön fortsätter att växa med ca 8 procent per år. Både 2014 och 2015 kunde mer än 30.000 gråsälar räknas.
Även antalet knubbsälar fortsätter att växa. Under
2015 kunde drygt 6.600 knubbsälar räknas i Skagerrak, drygt 7.800 i Kattegatt och drygt 1.000 i Kalmarsund. Slutligen framgår det att år 2015
kunde över 17.000 vikarsälar räknas i Bottenhavet. Beståndets tillväxt
uppskattas till 4,5 procent per år. Nu kommer det lite märkliga,

Det referensvärde som Sverige i enlighet med art-och habitatdirektivet
inrapporterat till Europeiska unionen för respektive art är minst 10,000 sälar.
Havs-och vattenmyndigheten ansvarar för övervakning av beståndsutvecklingen hos sälarterna i de svenska havsområdena och övervakningen utförs av Naturhistoriska riksmuseet. Dessutom så rapporteras de att det är svårt att räkna men att man troligtvis lyckas till 60% av det verkliga beståndet.. Alltså ganska snarlikt Vargfrågan ? Och snart hör vi kanske alla hemma hos riksmuseet som ett minne blott.

Naturvårdsverket har visserligen nu 2017 beslutat att tillåta skyddsjakt till antal hela 290 st knubbsälar.
Skyddsjakten får ske endast under tiden
20 april till och med 20 maj 2017
16 juli till och med 31 december 2017
1 januari till och med den 31 mars 2018
och då endast i Västra Götalands län Hallands län och följande kommuner i Skåne län
Båstad Ängelholm Höganäs Helsingborg.
Och de totalt 290 knubbsälar är dessa dessutom fördelade olika mellan länen. och utövaren ska vara specialutbildad och licensierad. Och lika så gäller det för de totalt 525 gråsälar utav 30,000 som nu fördelats över landet och får fällas genom skyddsjakt.
Knubbsäl, Gråsäl finns med i det så kallade art och habitatdirektivet, till rådets direktiv (92/93/EEG) om bla. bevarande av vilda djur . Det innebär bland annat att Sverige måste säkerställa att jakt efter säl är förenlig med upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för arten.

I Västra Götalands län rapporterar att sälskadorna periodvis är så omfattande att fiskarna avstår från att lägga ut sina redskap och antalet aktiva fiskare som nyttjar passiva redskap har
aldrig varit så låg som nu enligt länsstyrelsen i Skåne. Naturvårdsverket konstaterar att flera fiskeredskap och metoder drabbats av skador, fiske med burar, tinor, garn, nät, ryssjor, dörj och krokredskap drabbas av allvarliga skador under hela fiskesäsongen. Naturvårdsverket noterar visserligen att skyddsjakt efter säl ibland endast kan förväntas ha en relativt begränsad och tillfällig effekt mot skador. Men Naturvårdsverket bedömer att skyddsjakt kan vara en lämplig lösning.
Och detta är då vad man lyckats åstadkomma ?

Dessutom så tampas kustfiskerinäringen även med Skarven som inte ska förväxlas med den svenska Skarven. Utan Vår nya kinesiska fågel, mellanskarven där denne enbart i Stockholms län lär ta 18 ton som dessa fiskar upp om dagen och då i första hand de fiskar som skall hålla systemet i balans. Vid det här laget så tror jag nu flertalet lantbrukare m.fl. känner igen sceneriet och att upplägget är snarlikt som flertalet inom lantbruket redan fått uppleva. Kanske inte så konstigt då det är samma grupp och dynamik inom myndigheten som råder över båda tillfällena.

Och åter igen Sverige har inte ens 40% självförsörjningsgrad och om en liten del av infrastrukturen byter ihop vid en kris så är siffran 0% och vi är fullständigt avhängiga utav import från utländsk välvilja . Fiskerinäringen och jordbruksnäringen är två viktiga aktörer för att kunna bevara och skona Sverige vid eventuella katastrofer. Hela Sverige ska leva ! Men om alla bara går sina egna ärenden, så är det precis det motsatta vi kommer att få uppleva. Och frågan ni bör ställa er är.
Att hur kan det ha blivit så här? Och svaret ni finner är kanske just svaret på era problem. ... See MoreSee Less

View on Facebook

vill bara skriva av mig. Vi (jag, sambo med 10 årig dotter, fick möjlighet att hyra en gård långt ut på landet (Kinda Östergötland), just för att kunna ha djur, och då många av våra gamla svenska lantraser( skulle vilja ha flera djur) Nu vill ägaren sälja gården, Jag tycker han kunde ha frågat oss om vi ville köpa!!... Idag kommer ett par från Stockholm för att titta! är så ledsen och orolig , Vart ska vi ta vägen? Vi bor här just för djuren, jobbar här och i närheten, (behöver inte stressa in till stan för arbete!!) ... See MoreSee Less

View on Facebook

Blev lite fundersam över hur reseavdraget fungerar i deklarationen och skrev till skatteverket. Alla vet väl att man för 2016 (som gäller årets deklaration) får göra avdrag för överskjutande 10 000 i kostnader, (2017 11 000:-)
Jag fick detta svar:

Inkomstår 2017

- 438 900 kr beskattningsbar förvärvsinkomst ger en ungefärlig skatteminskning med 30 % av avdraget
439 000 kr - 638 500 kr beskattningsbar förvärvsinkomst ger en ungefärlig skatteminskning med 50 % av avdraget
638 600 kr - beskattningsbar förvärvsinkomst ger en ungefärlig skatteminskning med 55 % av avdraget

Slutsats: Skatteavdraget är förmånligare ju högre inkomst man har, även om resekostnaden är den samma. Vilket innebär att höginkomsttagaren får en lägre reskostnad än låginkomsttagaren. Snacka om diskriminering. De låter den fattige betala mer..... ... See MoreSee Less

View on Facebook

Jag är mållös..... ... See MoreSee Less

Kan smartare lantisar skapa mer tillväxt för Sverige?

juli 4, 2017, 1:15e m - juli 4, 2017, 2:00e m

Sveriges ekonomi går bra och vi ligger högt i internationella rankingar av konkurrenskraft. Samtidigt har skillnaderna mellan regioner inom landet ökat. Går det att vända utvecklingen och ta tillvara på hela landets potential? Vilken roll spelar utbildning och kompetensförsörjning?

Medverkande:
Kerstin Enflo, Docent i ekonomisk historia, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Eva Nordmark, Ordförande, TCO
Mikael Damberg, Näringsminister
Elisabeth Svanteson, Vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet och arbetsmarknadspolitisk talesperson, (M)
Niklas Ekdal, Moderator

Plats:
Dagens Nyheters tält, Strandagatan 4, Visby

View on Facebook

Just hemkommen från Äggen i Sveg och en träff med Härjedalspartiet. Det gjorde vi bra Erika Sörengård Lpo och Hans Boström!! 😘 Stort tack till Olle Larsson P-a Tapper och alla andra för en trevlig kväll med intressanta diskussioner. ... See MoreSee Less

View on Facebook