lpokalix

 Haparandabladet

NSD – Norrländska Socialdemokraten  2016-10-29  De vill arbeta för landsbygdsfrågorna i Kalix

Landsbygdspartiet oberoende – LPo lokalförening Vi vill att hela Sverige ska leva.

 • Behåll nuvarande länsindelning och alla våra sjukhus!
 • Utveckla landsbygden – bromsa storstäderna
 • Lokala och närproducerade livsmedel i offentlig verksamhet
 • Lokal och rättvis service med närdemokrati
 • Rättvis drivmedelsbeskattning
 • Kommunal beskattning av naturresurser
 • Bevara och bygg ut landsbygdsskolorna
 • Ansvarsfull rovdjurspolitik
 • Hänsynstagande vindkraftsutbyggnad
 • Omförhandla EU-medlemskapet
 • Kraftigt ökad självförsörjningsgrad av baslivsmedel
 • Utbyggd IT till kransorter och landsbygd
 • Stoppa nedmontering av brand- och räddningstjänst

 

För mer information kontakta oss på   kalix@landsbygdspartiet.org
tel: ordf. interim  Johan Pettersson 073 844 69 56, sekr. interim Mattias Johansson 073 057 93 20