Vargen, självförsörjningen och den biologiska mångfalden