En presentation av oss i partistyrelsen, valda på Landsbygdsmötet 2019.

Filmer från mötet finns på vår YouTubekanal 


Stefan Torssell, partiordförande
Gamleby, Kalmar län

Time-out från 2019-12-18 fram till nästa årsmöte.

Stefan Torssell
stefan.torssell@landsbygdspartiet.org
070 – 48 49 141


Hans Boström, vice ordförande
Hallen, Jämtland

Född 1947, pensionerad veterinär. Har varit verksam i Örebro län där vi bott fram till 2014, då vi flyttade till Jämtland, närmare bestämt till Åre kommun.
Jag har alltid brunnit för en levande landsbygd och har egentligen inte känt samhörighet med något politiskt parti på riksplanet, förrän Landsbygdspartiets föregångare Landsbygdsdemokraterna bildades. När sedan LPo bildades var det logiskt att ta del i arbetet inom detta parti.
Jag vill jobba för att närhet till service ska finnas även på landsbygden och att själva livsförutsättningarna och försörjningsmöjligheterna ska vara minst lika goda på landsbygden som i de större städerna.
Jag är sedan barnsben passionerad jägare och jakten och rovdjursfrågorna är särskilda hjärtefrågor. Jag har varit verksam som rovdjursansvarig i Örebro län inom Jägareförbundet, där jag arbetat mot avsaknaden av en fungerande rovdjurspolitik i landet. Jag är övertygad om att det inte går att kombinera en lösspringande vargstam med husdjurshållning och jakt som är en kulturyttring som har lika stort skyddsvärde som vilken annan kultur som helst. Ingen ska behöva ge upp sin husdjursskötsel eller behöva flytta p.g.a. varg!
I min yrkesverksamhet har jag sett hur Sveriges jordbruk och husdjursskötsel helt har övergetts av alla andra partier, vilket lett till att vi idag har en självförsörjningsgrad som inte är värd namnet. Självklart ska vi ha ett bra djurskydd, men det betyder inte att det är rimligt att vi sedan ska importera varor som framställts utan våra inhemska krav.
Min vision är att LPo växer som ringar på vattnet för att i nästa val finnas i samtliga län och i flertalet kommuner.
Hans Boström
Höla 341
83001 Hallen
070-3478555
hans.bostrom@landsbygdspartiet.org


Magnus Malmsten,  politisk partisekreterare, Norrtälje, Stockholm

Född 1960. Jag har en bakgrund inom försäljning och marknadsföring mot industri, i synnerhet skogsindustrin både inom och utom Sverige. Har studerat marknadsekonomi på RMI Berghs. Född, av en händelse, i Göteborg men är uppvuxen i Stockholm. Sedan ett par år är jag verksam på Bergshamra Såg och Snickeri.
2005 flyttade vi från Värmdö till Bergshamra, strax söder om Norrtälje. Min fru Christina och jag har två barn. Jag gillar att vistas på sjön och jagar så ofta som möjligt.
Jag brinner för landsbygdsfrågor och ser alla människors lika värde som en självklarhet. Vad gäller livsmedel anser jag att den mat som vi importerar, skall underkastas samma regelverk som våra bönder arbetar under. Landets självförsörjningsgrad måste öka. Idag ligger den på knappt 40 %. Jag är emot GMO-produkter. Så länge forskningen på området inte är eniga om faror/fördelar skall vi avvakta med dessa produkter.
Vår rovdjursförvaltning har gått helt överstyr och anser att vargprojektet inte har någon plats i vår kulturbygd.
Fler och fler viktiga beslut som rör vårt land beslutas numera i Bryssel och inte i vår Riksdag. Det anser jag, och partiet, vara fel och arbetar för ett utträde ut Unionen. Jag vill att mina barn skall ha möjlighet att, i demokratisk ordning i vår Riksdag besluta om Sveriges framtid.
Magnus Malmsten
070-663 37 81
magnus.malmsten@landsbygdspartiet.org


Tjern Inga Wall, administrativ partisekreterare, Särna, Dalarna

Time-out från 2019-12-18 fram till nästa årsmöte.


Thomas Andersson, kassör, Torup, Halland

Född 1953, Thomas Andersson, bor på en gård utanför Torup i Hallands inland.
Tillsammans med min hustru driver vi en yrkesbiodling och ett mindre skogsbruk.
Har tidigare varit verksam inom verkstads, IT, och reklambranschen.
Under många år varit delaktig i olika sammanhang med landsbygdsanknytning.
Är kassör i riksorganisationen sedan partistarten 2010.

Extra viktiga frågor för mig.
Att allvaret i hoten mot landsortsamhällenas framtida utveckling finns på riksdagens agenda.
Att Sverige har en betryggande egen energiförsörjning med ett likformigt pris i alla regioner.
Att statsmakten förenklar för småföretagandet, landsortens drivande faktor och kraftkälla.
Att byskolorna och de mindre skolorna på landsbygden skyddas mot nedläggning.
Att lanthandel, småbutiker och mackar värnas i landsorten.
Att den otyglade vindkraftsutbyggnaden hårdare regleras.
Att telefon och internet finns och fungerar bra i hela riket.
Att det finmaskiga vägnätet underhålls och utökas.
Att pensionärernas livsvillkor inte försämras.
Framtid och rättvisa för landsortens folk

thomas.andersson@landsbygdspartiet.org


Claes Littorin, Knutby, Uppsala

Claes Littorin, född 1966, Lantbrukare på Rungarns gård i Bladåker/Knutby, Uppsala kommun.

 • Vill lämna EU, då denna byråkratiska koloss kväver allt småskaligt och nationellt.
 • Strider för att service och räddningstjänst ska vara tillgänglig i hela landet.
 • Sunt förnuft är idag en bristvara i politiken. Vi måste backa bandet och se till att grundtrygghet och basservice åter blir prioriterat i Sverige.
 • Vi måste öka vår självförsörjningsgrad på såväl livsmedel som energi och drivmedel. Ser att skogen och solen har stor potential till att lösa detta.
 • Differentierad skatt – dvs långt till service = lägre skatt, är en rättvisefråga för mig.
 • Äganderätten måste stärkas.
 • Bilen är ovärderlig för många. Dess anseende måste återupprättas.

Detta är lite prioriterade frågor för mig på riksplanet.
Jag är även ordförande i Uppsalas kommunavdelning och kommer kämpa i samma riktning på det kommunala planet.
claes.littorin@landsbygdspartiet.org
Se film med Claes!
Se intervju med Claes!


Måns Holmqvist, Ringarum, Östergötland

Jag är född 1997 och är uppvuxen på en gård i Ringarum, Valdemarsviks kommun där jag och min familj bedriver jord- och skogsbruk. Sommaren 2014 kom jag i kontakt med Lpo för första gången, men jag blev inte medlem förrän 2015. 2016 började jag engagera mig mer på allvar då jag var med och drog igång ungdomsförbundet, där jag just nu är vice ordförande.Jag har ett brinnande jordbruksintresse och därför ligger frågor som rör det mig varmt om hjärtat. Sverige har ett av världens mest miljövänliga lantbruk och för mig är det viktigt att det bevaras och utvecklas. Svenskt lantbruk ska ges bättre förutsättningar, oavsett om man är jätteliten, jättestor eller någonstans däremellan ska det gå att leva på lantbruk. Jag anser att både stora och små gårdar är viktiga och behövs. Vi måste locka fler unga till lantbruket, både till att bli anställda och till att driva egna gårdar.Vår självförsörjningsgrad är idag långt under en acceptabel nivå och jag anser att den måste upp. Jag tycker att vi ska ha som mål att bli självförsörjande på alla livsmedel som går att producera i Sverige. Vidare anser jag att svenskt lantbruk skulle må mycket bättre av att slippa myndigheter som ska lägga sig i varenda sak man gör.
mans.holmqvist@landsbygdspartiet.org


Åke Karlsson, Kolmården, Östergötland

Född 1942, har en skog och jordbruksfastighet i Kolmården med en dikobesättning. Föder upp mellankalv som jag slaktar i det egna gårdsslakteriet.

 • Jag har de senaste 15 åren ingått i Eldrimners styrgrupp som arbetar med utbildningar för att utveckla det småskaliga mathantverket.
 • Ingår i styrelsen för Sveriges småskaliga slakteriförening.
 • Anser att vi skall lämna EU och utveckla det nordiska samarbetet i form av ett statsförbund.
 • Stopp för utförsäljningen av Sveriges naturtillgångar mineraler, jord och skog till utländska intressen.
 • Höjd självförsörjningsgrad av livsmedel genom att utveckla småskalig lokal livsmedelsproduktion i hela landet.
 • Flera klövar, färre tassar i våra marker
 • Mer av de värden landsbygden skapar måste komma landsbygden till del.

ake.karlsson@landsbygdspartiet.org


Åsa Nilsson Vallenberg, Niemisel, Norrbotten

Jag är född 1977, lever och verkar i byn Niemisel som ligger längst norrut i Luleå kommun tillsammans med man, barn och hund. Jag tillhör den samiska befolkningen och även den renägande delen och tillhör Gällivare skogssameby. 
Till vardags har jag egna företaget Snöskata där jag arbetar i det mansdominerade skogsbruket framförallt med stämpling och värdering av ledningsgator. Nu utvecklar jag vidare med maskinslipning av kedjor främst till skogsmaskiner.  
Mina intressen är djur, natur, skoter, jakt och att skriva.   
Min plats i politiken är för närvarande i Landsbygdskommittén i Luleå kommun.
Jag vill att landsbygden ska lyftas fram som den viktiga delen det är i samhället och ALLAS LIKA VÄRDE att leva och verka var och hur man vill. Vidare brinner jag för skolfrågorna och förhoppningen att människor med särskilda behov, de med autism, funktionshinder och sjuka, ska få lika stor plats i samhället. 

asa.vallenberg@landsbygdspartiet.org


Angelica Andersson, Sundsvall, Västernorrland


Lars Behm, Rönneshytta, Örebro län

Personligt
Född 1961 och bodde fram till 18 års ålder i Stockholmsområdet. Därefter följde 25 år i Arvidsjaur. År 2005 återvände jag till södra Sverige där det blev ett antal år i Östergötland men bor nu sedan 2015 i södra Närke. 
Lever tillsammans med min sambo samt hennes barn på en mindre fastighet utanför Rönneshytta. Vi strävar efter en efterhand ökad grad av självhushållning med ekologisk målbild och hållbar livsstil (men har som många andra problem med att få transporterna tillräckligt hållbara).

Yrkesmässigt
Jag är militär, först anställd som specialist, sedan konverterad till generalist (yrkesofficer) och nu sedan några år, efter ytterligare en konvertering, återigen specialist. Jobbar huvudsakligen med sambands-/ledningssystemsutveckling.

Politik
Mitt aktiva politiska engagemang har tidigare varit begränsat men var en period runt sekelskiftet då jag satt i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Landsbygdspartiet fick jag upp ögonen för inför valet 2018 genom det i flera avseende lysande debattartiklar som dåvarande ordföranden briljerade på debattsidorna. Efter en genomgång av partiprogrammet så konstaterade jag att det är det parti vars program mest på de väsentliga punkterna stämmer med min egen uppfattning.
Inom LPo så är jag aktiv i lokalföreningen i Askersund och blev 2019 invald i partistyrelsen som ledamot. Mina fokusområden inom rikspolitiken är:
– Hållbarhet och självhushållning
– Psykisk hälsa
– Försvars- och säkerhetspolitik

Utöver mina ovan nämnda fokusområden så behöver det lokala samhället och lokala näringslivet stärkas. Det måste bli enklare att driva småskalig industri och livsmedelsproduktion. Resurser ska komma till nytta där dom produceras, vinster från vattenkraft och gruvnäring ska gynna regionen den produceras i liksom livsmedelsproduktionen och vill de från övriga regioner ha del av de så får dom köpa. Städerna måste börja betala vad dom egentligen kostar såväl avseende miljö, social utslagning och improduktivitet.

Rovdjurspolitiken får inte utgöra en begränsning för djurägare och vildsvinen skall antingen utrotas eller så ska staten och jägarkollektivet betala ALLA skador oavsett om det är på tomtmark, spannmål, andra grödor eller ungskog.
lars.behm@landsbygdspartiet.org


Suppleant 1.  Olle Larsson, Tännäs, Jämtland

Platsen är vakant, Olle Larsson lämnade sin plats 2019-12-13


Suppleant 2. Nils-Erik Grönvall, Tågarp, Skåne


Suppleant 3. Claes Eningsjö, Enköping, Uppsala län


Suppleant 4. Anders Persson, Kopparberg, Örebro län


Suppleant 5. Erland Nilsson, Råneå, Norrbotten

Född 1948. Är entreprenör och aktiv politiker. Bor i Böle i Råneå älvdal Luleå Kommun. Hans intressen är familjen, jobb och hästar, travsport. Han vill med Landsbygdspartiet oberoende få en rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser, mellan stad och landsbygd utan motsättningar bara förståelse för den situation som råder.


Suppleant 6.  Pia-Maria Johansson, Nora, Örebro

Kommer från Bergslagens Pärla, Nora Född 1958 . Socionom, Tidigare politisk aktiv i Centerpartiet, men klev av i samband med idéprogrammet. Tycker om att resa som ger nya intryck, gillar skogen som ger återhämtning, historien som leder till eftertanke och sunt förnuft På fritiden har jag tidigare varit engagerad i olika föreningar genom åren. Är idag ordförande i lokalföreningen Nora-Lindesberg i Bergslagen. I Nora har vi 1 mandat. I valet 2018 har vi mål att komma in i landstingsvalet, samt fortsätta driva kommunala frågor som gör skillnad. Är intresserad och fokuserad av att få resultat i frågor jag engagerar mig i. Har arbetat hela mitt yrkesverksamma liv med människor som har det svårt på olika sätt, antingen på det privata planet eller att komma in på arbetsmarknaden. Idag jobbar jag med att försöka få ut bättre kvalitet av den vård vi köper till unga på glid. Sverige har tyvärr sorterat bort arbeten som upprätthåller vissa basuppgifter på våra arbetsplatser, orsaken har varit att de av etablissemanget inte ansetts som tillräckliga, utan i stället har människor hänvisats till skolbänken, eller arbetslöshet. Vi måste få tillbaka de här funktionerna, biträden på sjukhus, barnskötare på förskolorna vaktmästare, assistenter och så vidare. Däremot har vi  kommit långt i vad gäller jämställdhet och på den vägen ska vi fortsätta. Det gäller för även människor som kommer till vårt land från andra länder. Sveriges självförsörjningsgrad är en tredje viktig fråga och utveckling av förädlingsindustrin inom livsmedel.  För att kunna utveckla detta krävs öppna landskap och betande djur, lokal rovdjursförvaltning och ingen frilevande varg- och en politik inriktad på kortresta varor. Varor som åker flera varv runt jorden främjar inte på något sätt miljön. Vi bör i första hand “gräva där vi står” Ska hela Sverige leva måste vi få till differentierade arbetsgivaravgifter så vi får en spridning av företagen från överhettade områden till  övriga landet. Att få  en hög service nivå mot näringsidkare som vill etablera sig i våra kommuner är en utmaning för oss politiker, liksom att inte bygga på byråkratin. En röst på landsbygdspartiet oberoende är en röst på att hela Sverige ska leva, en röst lokalt och regionalt kan göra skillnad

Pia-Maria Johansson
Tel: 0768-230876
pia-maria.johansson@landsbygdspartiet.org
Se film med Pia-Maria!