En presentation av oss i partistyrelsen, valda på Landsbygdsmötet 2018.


Erika Sörengård, partiordförande, Tågarp, Skåne

Född 1971, bor i Tågarp, Skåne.

Vår partiordförande sedan april 2016.
Erika är utbildad trädgårdsmästare och har haft egen entreprenadfirma i många år. Senaste åren har hon arbetat på Hasselfors Garden AB. Hennes familj består av 2 tonårsbarn.
Erika är en positiv och engagerad person som startat upp ett antal föreningar, manifestationer och projekt för landsbygden, bl a grundade hon Landsbygdsupproret, och 2015 hamnade hon på plats 3 på Lands lista ”Årets Lantis”  samt rankades som en av 10 svenskar som påverkade mest i Landsbygdsfrågor. Hennes ledord är att man måste våga försöka förändra, och att man aldrig får ge upp!
Några av de frågor som ligger extra varmt om hjärtat är svenskt lantbruk med dagens orättvisa import, rovdjurspolitiken samt att få ut kunskapen och förståelsen om hur landsbygden fungerar och varför den är viktig för hela landet.
Kontakta Erika på ordforande@landsbygdspartiet.org


160409 HansSHans Boström, vice ordförande, Hallen, Jämtland

Född 1947, pensionerad veterinär. Har varit verksam i Örebro län där vi bott fram till 2014, då vi flyttade till Jämtland, närmare bestämt till Åre kommun.
Jag har alltid brunnit för en levande landsbygd och har egentligen inte känt samhörighet med något politiskt parti på riksplanet, förrän Landsbygdspartiets föregångare Landsbygdsdemokraterna bildades. När sedan LPo bildades var det logiskt att ta del i arbetet inom detta parti.
Jag vill jobba för att närhet till service ska finnas även på landsbygden och att själva livsförutsättningarna och försörjningsmöjligheterna ska vara minst lika goda på landsbygden som i de större städerna.
Jag är sedan barnsben passionerad jägare och jakten och rovdjursfrågorna är särskilda hjärtefrågor. Jag har varit verksam som rovdjursansvarig i Örebro län inom Jägareförbundet, där jag arbetat mot avsaknaden av en fungerande rovdjurspolitik i landet. Jag är övertygad om att det inte går att kombinera en lösspringande vargstam med husdjurshållning och jakt som är en kulturyttring som har lika stort skyddsvärde som vilken annan kultur som helst. Ingen ska behöva ge upp sin husdjursskötsel eller behöva flytta p.g.a. varg!
I min yrkesverksamhet har jag sett hur Sveriges jordbruk och husdjursskötsel helt har övergetts av alla andra partier, vilket lett till att vi idag har en självförsörjningsgrad som inte är värd namnet. Självklart ska vi ha ett bra djurskydd, men det betyder inte att det är rimligt att vi sedan ska importera varor som framställts utan våra inhemska krav.
Min vision är att LPo växer som ringar på vattnet för att i nästa val finnas i samtliga län och i flertalet kommuner.

Hans Boström
Höla 341
83001 Hallen
070-3478555
hans.bostrom@landsbygdspartiet.org


160409 MagnusSMagnus Malmsten,  politisk partisekreterare, Norrtälje, Stockholm

Född 1960. Jag har en bakgrund inom försäljning och marknadsföring mot industri, i synnerhet skogsindustrin både inom och utom Sverige. Har studerat marknadsekonomi på RMI Berghs. Född, av en händelse, i Göteborg men är uppvuxen i Stockholm. Sedan ett par år är jag verksam på Bergshamra Såg och Snickeri.

2005 flyttade vi från Värmdö till Bergshamra, strax söder om Norrtälje. Min fru Christina och jag har två barn. Jag gillar att vistas på sjön och jagar så ofta som möjligt.

Jag brinner för landsbygdsfrågor och ser alla människors lika värde som en självklarhet. Vad gäller livsmedel anser jag att den mat som vi importerar, skall underkastas samma regelverk som våra bönder arbetar under. Landets självförsörjningsgrad måste öka. Idag ligger den på knappt 40 %. Jag är emot GMO-produkter. Så länge forskningen på området inte är eniga om faror/fördelar skall vi avvakta med dessa produkter.

Vår rovdjursförvaltning har gått helt överstyr och anser att vargprojektet inte har någon plats i vår kulturbygd.

Fler och fler viktiga beslut som rör vårt land beslutas numera i Bryssel och inte i vår Riksdag. Det anser jag, och partiet, vara fel och arbetar för ett utträde ut Unionen. Jag vill att mina barn skall ha möjlighet att, i demokratisk ordning i vår Riksdag besluta om Sveriges framtid.

Magnus Malmsten
070-663 37 81
magnus.malmsten@landsbygdspartiet.org


Tjern Inga Wall, administrativ partisekreterare, Särna, Dalarna

Tjern Inga Wall, fäbodägare, född 1956 och uppvuxen på bondvischan i Östergötland. Flyttade direkt efter gymnasiet till min mors födelseby, Särna i Älvdalens kommun, längst uppe i norra Dalarna.

2000 ärvde jag äntligen gammelmormors fäbod vid Fulufjället. Det innebar bland annat att jag fick ett stort intresse för hur man levde förr, etnobiologi, och i förlängningen fäbodbrukets villkor i dag, småskalighet och landsbygdspolitik.

Har varit politiskt totalt ointresserad genom hela livet, men fick upp ögonen för Landsbygdsdemokraterna 2010. Gick med i Landsbygdspartiet inför valet 2014, visade väl framtassarna när det gäller administration och blev invald i styrelsen på Landsbygdsmötet 2016 som administrativ sekreterare och webbansvarig.

Jag ser tillgången på livsmedel som den allra viktigaste frågan i framtiden. Därför vill jag se en väsentligt höjd självförsörjningsgrad av baslivsmedel och ”hela landet i bruk”!

Bästa sättet att bevara biologisk mångfald är att fortsätta bruka marken på samma sätt som våra förfäder gjort i århundraden. Att skapa reservat där ”allt är förbjudet” motverkar mångfalden. I stället ska mänsklig verksamhet främjas och den genetiska mångfalden av växter och djur bevaras in situ, inte som frön eller embryon i någon frys.

Bevara och främja de levande kulturarven som förvaltas av samer, jord- och skogsbrukare, fäbodbrukare, skärgårds-, fjäll- och skogsbönder, kust-, skärgårds- och insjöfiskare, jägare och hemslöjdare, med flera kunskapsbaserade brukargrupper.

Djurskyddet och livsmedelslagstiftningen ska anpassas till traditionell djurhållning/verksamhet och småskalighet. Rovdjur får inte påverka traditionell näringsverksamhet negativt.

Naturresurser ska förvaltas lokalt och en del av vinsten ska stanna kvar i regionen där värdena skapas.

Jag tror att vi behöver förbereda oss inför livet efter ”peak oil” och det postindustriella samhället. En omställning med en ”nedväxt” i stället för ständig tillväxt med ökande konsumtionshets.

inga.wall@landsbygdspartiet.org 


160409 ThomasSThomas Andersson, kassör, Torup, Halland

Född 1953, Thomas Andersson, bor på en gård utanför Torup i Hallands inland.
Tillsammans med min hustru driver vi en yrkesbiodling och ett mindre skogsbruk.

Har tidigare varit verksam inom verkstads, IT, och reklambranschen.
Under många år varit delaktig i olika sammanhang med landsbygdsanknytning.
Är kassör i riksorganisationen sedan partistarten 2010.

Extra viktiga frågor för mig.
Att allvaret i hoten mot landsortsamhällenas framtida utveckling finns på riksdagens agenda.
Att Sverige har en betryggande egen energiförsörjning med ett likformigt pris i alla regioner.
Att statsmakten förenklar för småföretagandet, landsortens drivande faktor och kraftkälla.
Att byskolorna och de mindre skolorna på landsbygden skyddas mot nedläggning.
Att lanthandel, småbutiker och mackar värnas i landsorten.
Att den otyglade vindkraftsutbyggnaden hårdare regleras.
Att telefon och internet finns och fungerar bra i hela riket.
Att det finmaskiga vägnätet underhålls och utökas.
Att pensionärernas livsvillkor inte försämras.

Framtid och rättvisa för landsortens folk


160409 Pia-MariaSPia-Maria Johansson, Nora, Örebro

Kommer från Bergslagens Pärla, Nora

Född 1958 . Socionom, Tidigare politisk aktiv i Centerpartiet, men klev av i samband med idéprogrammet.
Tycker om att resa som ger nya intryck, gillar skogen som ger återhämtning, historien som leder till eftertanke och sunt förnuft
På fritiden har jag tidigare varit engagerad i olika föreningar genom åren. Är idag ordförande i lokalföreningen Nora-Lindesberg i Bergslagen. I Nora har vi 1 mandat. I valet 2018 har vi mål att komma in i landstingsvalet, samt fortsätta driva kommunala frågor som gör skillnad. Är intresserad och fokuserad av att få resultat i frågor jag engagerar mig i.
Har arbetat hela mitt yrkesverksamma liv med människor som har det svårt på olika sätt, antingen på det privata planet eller att komma in på arbetsmarknaden. Idag jobbar jag med att försöka få ut bättre kvalitet av den vård vi köper till unga på glid. Sverige har tyvärr sorterat bort arbeten som upprätthåller vissa basuppgifter på våra arbetsplatser, orsaken har varit att de av etablissemanget inte ansetts som tillräckliga, utan i stället har människor hänvisats till skolbänken, eller arbetslöshet. Vi måste få tillbaka de här funktionerna, biträden på sjukhus, barnskötare på förskolorna vaktmästare, assistenter och så vidare.
Däremot har vi  kommit långt i vad gäller jämställdhet och på den vägen ska vi fortsätta. Det gäller för även människor som kommer till vårt land från andra länder.
Sveriges självförsörjningsgrad är en tredje viktig fråga och utveckling av förädlingsindustrin inom livsmedel.  För att kunna utveckla detta krävs öppna landskap och betande djur, lokal rovdjursförvaltning och ingen frilevande varg- och en politik inriktad på kortresta varor. Varor som åker flera varv runt jorden främjar inte på något sätt miljön. Vi bör i första hand “gräva där vi står”
Ska hela Sverige leva måste vi få till differentierade arbetsgivaravgifter så vi får en spridning av företagen från överhettade områden till  övriga landet. Att få  en hög service nivå mot näringsidkare som vill etablera sig i våra kommuner är en utmaning för oss politiker, liksom att inte bygga på byråkratin.
En röst på landsbygdspartiet oberoende är en röst på att hela Sverige ska leva, en röst lokalt och regionalt kan göra skillnad

Pia-Maria Johansson
Tel: 0768-230876
pia-maria.johansson@landsbygdspartiet.org

Se film med Pia-Maria!

 


160409 ErlandSErland Nilsson, Råneå, Norrbotten

Född 1948. Är entreprenör och aktiv politiker. Bor i Böle i Råneå älvdal Luleå Kommun. Hans intressen är familjen, jobb och hästar, travsport. Han vill med Landsbygdspartiet oberoende få en rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser, mellan stad och landsbygd utan motsättningar bara förståelse för den situation som råder.

 

 
 


160409 MonicaSMonica Björsell, Svenljunga, Västra Götaland

Jag och min familj bor på vår släktgård där jag driver ridskola, turridning med islandshästar. Jag är utbildad lärare men valde för 10 år sedan att utbilda mig till ridinstruktör och startade mitt företag.
Jag kommer från en politiskt aktiv familj och det har alltid varit självklart att man argumenterar och diskuterar politik. 2013 lämnade jag C och 2014 startade vi upp en avdelning för LPo här i Svenljunga. I mars hade vi presskonferens om att vi kandiderade till fullmäktige och i September hade vi lika många mandat som C och M. Vi valde att gå i samarbete med S och L för att förändra ledningsstrukturen (43 år med C styre) i Kommunen. 2016 lämnade vi samarbetet då vi ansåg att vi inte blev lyssnade på och att att landsbygden inte var en stor del i de beslut som togs. Jag har under mandatperioden suttit som ordförande för Barn och utbildningsnämnden. Det har varit mycket lärorikt och jag hoppas att jag kan få driva skolfrågor på riksnivå . Andra frågor som jag brinner för är boende på landsbygden, infrastruktur och lätthet att verka och bo i glesbygd.


Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk, Kronoberg 

Född 1946. Jag har en brokig bakgrund som byggnadsingenjör, fastighetsmäklare och skyddsingenjör inom företagshälsan innan pensioneringen. Parallellt med detta har har jag sysslat med jord- och skogsbruk på gården där vi bor, renoverat bostadshus, byggt sommarstugor, renoverat veteranbilar, jagat, fiskat, spelat dragspel och sysslat med sådant som gör livet på landet roligt och värt att leva. Hustru, 3 barn och nio barnbarn kanske också skall nämnas…

Jag har aldrig tidigare varit politiskt aktiv men har successivt blivit både arg och ledsen över den utveckling som varit på landsbygden och i småsamhällen – i Osby där jag växte upp och i Markaryd, där jag bott sedan mer än 30 år tillbaka. Under 40 år har jag tidigare varit passiv medlem i Centern och hoppats att min röst på Centern skulle leda till en förändring, men jag tappade hoppet efter valet 2010 och gick med i LPo. Från att tidigare varit passiv C-medlem jobbar jag nu aktivt med insändare och på sociala medier för att göra partiet känt. Se bl.a. min ”Bonnarapp” på YouTube!

LPo:s övergripande målsättning ”att ge människor en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning på landsbygden och i tillhörande småsamhällen” sammanfattar bäst vad jag vill med partiet. Min tro på landsbygden är orubblig!

Alla som vill nå mig är välkomna att ringa. 0708-798793

arne.gunnarsson@landsbygdspartiet.org   
Se film med Arne om ”Det naturliga kretsloppet”

Se Bonnarapp med Arne!

 


Claes Littorin, Knutby, Uppsala

Claes Littorin, född 1966, Lantbrukare på Rungarns gård i Bladåker/Knutby, Uppsala kommun.

 • Vill lämna EU, då denna byråkratiska koloss kväver allt småskaligt och nationellt.
 • Strider för att service och räddningstjänst ska vara tillgänglig i hela landet.
 • Sunt förnuft är idag en bristvara i politiken. Vi måste backa bandet och se till att grundtrygghet och basservice åter blir prioriterat i Sverige.
 • Vi måste öka vår självförsörjningsgrad på såväl livsmedel som energi och drivmedel. Ser att skogen och solen har stor potential till att lösa detta.
 • Differentierad skatt – dvs långt till service = lägre skatt, är en rättvisefråga för mig.
 • Äganderätten måste stärkas.
 • Bilen är ovärderlig för många. Dess anseende måste återupprättas.

Detta är lite prioriterade frågor för mig på riksplanet.
Jag är även ordförande i Uppsalas kommunavdelning och kommer kämpa i samma riktning på det kommunala planet.
claes.littorin@landsbygdspartiet.org


Måns Holmqvist, Ringarum, Östergötland
Jag är född 1997 och är uppvuxen på en gård i Ringarum, Valdemarsviks kommun där jag och min familj bedriver jord- och skogsbruk. Sommaren 2014 kom jag i kontakt med Lpo för första gången, men jag blev inte medlem förrän 2015. 2016 började jag engagera mig mer på allvar då jag var med och drog igång ungdomsförbundet, där jag just nu är vice ordförande.Jag har ett brinnande jordbruksintresse och därför ligger frågor som rör det mig varmt om hjärtat. Sverige har ett av världens mest miljövänliga lantbruk och för mig är det viktigt att det bevaras och utvecklas. Svenskt lantbruk ska ges bättre förutsättningar, oavsett om man är jätteliten, jättestor eller någonstans däremellan ska det gå att leva på lantbruk. Jag anser att både stora och små gårdar är viktiga och behövs. Vi måste locka fler unga till lantbruket, både till att bli anställda och till att driva egna gårdar.Vår självförsörjningsgrad är idag långt under en acceptabel nivå och jag anser att den måste upp. Jag tycker att vi ska ha som mål att bli självförsörjande på alla livsmedel som går att producera i Sverige. Vidare anser jag att svenskt lantbruk skulle må mycket bättre av att slippa myndigheter som ska lägga sig i varenda sak man gör.
mans.holmqvist@landsbygdspartiet.org


160409 ÅkeSÅke Karlsson, Kolmården, Östergötland

Född 1942, har en skog och jordbruksfastighet i Kolmården med en dikobesättning. Föder upp mellankalv som jag slaktar i det egna gårdsslakteriet.

 • Jag har de senaste 15 åren ingått i Eldrimners styrgrupp som arbetar med utbildningar för att utveckla det småskaliga mathantverket.
 • Ingår i styrelsen för Sveriges småskaliga slakteriförening.
 • Anser att vi skall lämna EU och utveckla det nordiska samarbetet i form av ett statsförbund.
 • Stopp för utförsäljningen av Sveriges naturtillgångar mineraler, jord och skog till utländska intressen.
 • Höjd självförsörjningsgrad av livsmedel genom att utveckla småskalig lokal livsmedelsproduktion i hela landet.
 • Flera klövar, färre tassar i våra marker
 • Mer av de värden landsbygden skapar måste komma landsbygden till del.

 

ake.karlsson@landsbygdspartiet.org


160409 CeciliaSCecilia Kähäri, Storfors, Värmland

Cecilia Kähäri, född 1977, Storfors kommun i Värmland

Bor på Espelund Gård tillsammans med min man och våra två barn, där jobbar jag som bonde med inriktning på köttproduktion.

Egna dikor och uppfödning av köttrastjurar.

Född och uppvuxen på landet mellan två mjölkgårdar, efter skolgång och utbildningar hamnade jag återigen på landet där jag startade mitt första företag 19 år gammal.

Gifte mig 1999 med en mjölkbonde, startade ett företag till och drev dessa fram till 2013. Min man och jag köpte då hans föräldragård där hans släkt levt och verkat i 5 generationer och jag sadlade då om till bonde på heltid.

Jag brinner för det jag gör och anser att vi måste ha en levande landsbygd/jordbruk annars stannar hela landet.

Vi har idag ett modernt jordbruk i Sverige med duktiga och hängivna lantbrukare – dessvärre är vi alldeles för få, både för få lantbrukare, för få lantbruksdjur och för få verksamma gårdar. Importerad mat som är producerad på ett sätt som skulle sätta svenska bönder i fängelse väller in och varannan köttbit är idag importerad.
Svensk mat är säker mat och vi måste av flera anledningar få upp vår självförsörjningsgrad som idag är katastrofalt låg.

Mina hjärtefrågor är djurvälfärd, äganderätten, jordbruket och matproduktionen.

Se film med Cecilia!


Ulla-Carin Grafström, Närkesberg, Örebro

 

 

 

 

Född 1953. Jag har gått på Berghs reklamskola i två år och konstfack, måleri-linjen, i sex år. Jobbade med reklam på 80-talet och sedan med lite allt möjligt.

1994 började jag göra tecknad film. 1998 fick jag en guldbagge för 1997 års bästa kortfilm. Har länge varit intresserad av varg-frågan och det är anledningen till att jag engagerade mig i Landsbygdspartiet.

Jag har bott i stad, skog och lite mittemellan och drömmer om ett Sverige utan motsättningar mellan stad och land. 


Anders Hed, Vansbro, Dalarna