Val 2019

Landsbygdspartiet oberoende kommer att ställa upp i valet till Europaparlamentet 26 maj 2019 efter beslut på styrelsemötet 2018-11-28.  (Styrelsen tog under hösten beslut att inte ställa upp, men efter att ha lyssnat på synpunkter och argument från medlemmarna har  vi omprövat det tidigare beslutet.)
Stadgarna säger: Val till Europaparlamentet: Partistyrelsen tar beslut om eventuellt deltagande i Europaparlamentet. Nomineringsförslag tas fram av valkommittén och slutligt beslut om lista tas på antingen extra årsmöte eller ordinarie landsbygdsmöte.
Om vi ställer upp med blanka valsedlar så behöver vi inte ha ett extra årsmöte.

Det finns information för partier här: https://www.val.se/for-partier.html
Vi kan konstatera att:
*  LPo får inte några valsedlar utlagda i någon vallokal, vi har inte deltagit i tidigare EU-val, än mindre uppnått 1% för att få valsedlar utlagda.
*  Vi har en registrerad partibeteckning, Landsbygdspartiet oberoende. Partier med registrerad partibeteckning kan lista kandidater på valsedlar inför ett val.
*  Ett parti som har registrerat sin partibeteckning kan anmäla sina kandidater. Det vill säga att kandidaterna ska stå på valsedlarna. Genom att anmäla kandidater innebär det att partiet ”låser” sina listor. Det måste i så fall ske före 28 februari och enligt våra stadgar föregås av ett extra årsmöte. (Och vi behöver ha en plan/organisation för distribution av valsedlar, det finns ca 6000 valdistrikt.)
*  LPo är automatiskt anmälda till Europaparlamentsvalet i och med att vi ”anmäldes för 2018 års val till riksdagen”.
*  Samtyckesblanketter ska ha kommit in senast 24 maj 2019, om vi inte ställer upp med en låst namnvalsedel till EU-valet.

* Som medlem kan du kandidera till EU-valet genom att skriva partinamnet och ditt eget namn på en blank valsedel. Från val.se ”För att samtycka till en kandidatur behöver kandidaten lämna in ett skriftligt samtycke. Använd blankett Samtycke 288 utg2. Senast den 24 maj 2019 ska blanketten ha inkommit till Valmyndigheten.”
Kontakta först Erika erika.sorengard@landsbygdspartiet.org eller Claes claes.littorin@landsbygdspartiet.org senast 31/3 för hjälp och mer information.

Mer information kommer så småningom….