Val 2019

Landsbygdspartiet oberoende kommer att ställa upp i valet till Europaparlamentet 26 maj 2019 med denna laguppställning!

6. Yngve Eriksson, 5. Nils-Erik Grönvall, 3. Magnus Malmsten, 1. Claes Littorin
4. Olle Larsson samt 2. Stefan Torssell.
Klicka på valsedeln för att läsa den!

Vi kommer inte att kunna få ut våra valsedlar i alla vallokaler. Se filmen längre ner på sidan om hur du ska göra. Dvs ta en blank valsedel och skriv partinamnet ”Landsbygdspartiet oberoende” så får partiet din röst!
1. Claes Littorin: Därför ska du rösta på mig i EU-valet!
Jag kommer att:
 • Rösta nej till allt som utökar EU:s makt.
 • Rösta ja till allt som minskar EU:s makt
 • Jobba för en avveckling av Europeiska unionen.
 • Driva på för ökat nationellt självbestämmande. 
 • Påvisa alla dumma beslut som fattats.
 • Belysa alla dumma förslag som läggs.

Och slutligen: Jag kommer INTE att ändra åsikt och bli Brysselfrälst, bara för att ni röstar in mig i EU-parlamentet! #swexit!
Rösta LPo och Claes Littorin. claes.littorin@landsbygdspartiet.org


2. Stefan Torssell: Därför ska du rösta på mig i EU-valet!
Jag vill att:

 • Sverige lämnar EU
 • Sverige tillsammans med våra grannländer bildar en Nordisk union

Jag kommer att om jag blir vald:

 • Öka informationen till svenska folket vad EU sysslar med
 • Motverka alla former av fortsatt överstatlighet
 • Motverka ökad makt för de stora EU-länderna på de små ländernas bekostnad
 • Rösta nej till ökade anslag till EU

Målet är:

 • Swexit
 • En Nordisk union baserad på mellanstatlig samverkan

stefan.torssell@landsbygdspartiet.org


3. Magnus Malmsten:Därför skall ni rösta på mig i EU-valet
 • Jag kommer att verka för att minska Unionens makt, i avvaktan på ett utträde.
 • Jag kommer se till så att svenska medborgare i tid får reda på vilka beslut som skall fattas i Unionen. Det är en brist idag.
 • Jag kommer verka för att Sverige så snart som möjligt lämnar Unionen och åter bli en suverän stat, där Sveriges Riksdag åter blir svenska folkets högsta representant.
 • Jag kommer verka för att Sverige i framtiden åter skall kunna föra en självständig säkerhets- och utrikespolitik.
 • #swexit

Rösta LPo och Magnus Malmsten magnus.malmsten@landsbygdspartiet.org


4. Olle Larsson: Därför skall ni rösta på mig i EU-valet
 • Jag vill driva landsbygds, demokrati, flykting och jordbruksfrågor i EU.
 • Vårat partiprogram speglar frågor som är viktiga att jobba för även på EU nivå.
 • Svenska bönder ska konkurrera på lika villkor och det innebär att Sverige måste kunna säga nej till import av jordbruksprodukter som inte uppfyller de krav som ställs på svenska bönder.
 • Vad det gäller svensk landsbygd kan det i vissa avseenden liknas vid koloniala förhållanden. Man tar råvaror, skatten hamnar i storstadsregionerna. Enligt vårt partiprogram ska naturresurser beskattas lokalt, en viktig fråga som kan drivas i EU.
 • Invandringen, flyktingpolitiken är en av de viktigaste frågorna framöver och min uppfattning är att vi måste vara mycket restriktiva.
 • Demokratiskt lika värde även i norra Sverige.  Mitt mål är att alla ska ha lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet.

De frågor jag har svårt att ta ställning i går jag efter partiprogrammet men tar gärna råd från partistyrelsen om jag är tveksam vart partiet står.

Rösta LPo och Olle Larsson olle.larsson@landsbygdspartiet.org


5. Nils-Erik Grönvall: Därför skall ni rösta på mig i EU-valet
 • De frågor jag brinner för och även vill jobba med inom EU är förutom de vanliga landsbygdsrelaterade är framförallt transportsektorns villkor och en begränsning i överstatligheten som EU idag innebär.
 • Vi har åtskilliga punkter i vårt partiprogram som berör och berörs av EU och jag ser en nödvändighet för oss att driva dessa frågor på plats i Bryssel och Strasbourg.
 • Vid sidan om lantbruket är transportsektorn den bransch som påverkats mest i Sverige av EU-inträdet och de förhållande som många chaufförer tvingas leva under idag i Sverige är omänskliga, samtidigt som svenska åkerier och chaufförer slås ut på löpande band. 
 • Om jag blir invald skulle jag vid sidan om mitt ordinarie arbete i EU vilja driva en blogg där jag i dagboksform förmedlar dels mina intryck av arbetet, dels beskriver och förklarar hur arbetet går till, dels vilka frågor som är på gång för beslut. 
 • Jag vill även jobba för ökad transparens inom EU och att fler EU-beslut har en möjlighet att debatteras i Sverige innan beslut.

Rösta LPo och Nils-Erik Grönvall nils-erik.gronvall@landsbygdspartiet.org


6. Yngve Eriksson

Varför ska du rösta på mig i EU-valet ?!

 • Vi måste få stopp på överstatligheten inom EU.
 • Swexit är en lång väg att gå men vi måste börja arbeta för en förändring av byråkaraten EU till en enklare och effektivare organisation för handel och samverkan samt fortsatt fred.
 • Ett Swexit innebär inte att vi ska överge samarbete över gränserna rörande arbete mot kriminalitet, droger mm.
 • Vi måste flytta ut beslut från EU till de länder som berörs av ett beslut, det innebär inte per automatik att ett beslut ska innefatta alla länder utan måste prövas på lokal nivå för avgöra om och hur ett beslut påverkar ett land negativt.

Rösta på Landsbygdspartiet oberoende och (X) kryssa mig – Yngve Eriksson yngve.eriksson@landsbygdspartiet.org


Om våra valsedlar inte finns i din vallokal, ta då en blank valsedel och skriv partinamnet Landsbygdspartiet oberoende!
Valaffisch för utskrift – klicka på bilden
Valaffisch för utskrift – klicka på bilden
Flyer i A5-format för utskrift

Det finns information för partier här: https://www.val.se/for-partier.html
Vi kan konstatera att:
*  Vi har en registrerad partibeteckning, Landsbygdspartiet oberoende. Partier med registrerad partibeteckning kan lista kandidater på valsedlar inför ett val.
*  LPo är automatiskt anmälda till Europaparlamentsvalet i och med att vi ”anmäldes för 2018 års val till riksdagen”.
* LPo får inte några valsedlar utlagda i någon vallokal, vi har inte deltagit i tidigare EU-val, än mindre uppnått 1% för att få valsedlar utlagda.