Ansvarsfull vindkraftsutbyggnad

Proposition

Rubrik:    Ansvarsfull vindkraftsutbyggnad.

Yrkande:    Landsbygdspartiet skall driva en politik för begränsning av nybyggnation av vindkraftverk inom en radie av 10 ggr verkets höjd från boningshus eller fritidshus. Detta avstånd skall utgöra ett minimiavstånd.

Bakgrund:     Idag är minimiavståndet 500 m vilket baseras på det säkerhetsavstånd som krävs för att risken för iskastning ska vara eliminerad.

Problem med buller, vibrationer och turbulens är påtagliga olägenheter för närboende.
Skuggbildning är ett annat problem som uppstår för den som tvingas leva i skuggan av verket.